KakanjLive | Subota, 16.01.2021. godine

Najava-U četvrtak sjednica Vijeća

28.11.2017. - Četrnaestu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kakanj zakazana je za četvrtak 30. novembra

vijecezasjedanje

U pozivima za ovu sjednicu na dnevnom redu je 14 tački. Prve četiri se odnose na budžet, a riječ je o: Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu, Izvještaju o izvršenju Budžeta

Općine Kakanj za period 01.01.- 30.09.2017.godine, Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu.
Na dnevnom redu će se naći i Razmatranje zahtjeva Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK za izdavanje saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj i Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije.

Predviđena su i četiri prijedloga, i to: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika sa područja Općine Kakanj, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata sa područja Općine Kakanj Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Delibašić Aide iz Kaknja i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila JU Kulturno-sportski centar Kakanj.

Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2017.godinu, također je jedna od tački dnevnogh reda.
Vijećnici će razmatrati i Izvještaj o radu Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca uz prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u