KakanjLive | Petak, 22.01.2021. godine

Najava sjednice Općinskog vijeća

19.06.2019. - U četvrtak 27. ovog mjeseca biće održana 32. sjednica Općinskopg vijeća Kakanj

IMG_7046
Kolegij Općinskog vijeća je 20.06.2019. godine održao 32. sjednicu na kojoj je usaglasio da će se 32. sjednica Općinskog vijeća održati 27.06.2019.godine sa početkom u 9:00 sati sa dnevnim redom kojis adrži 12 tački. Među njima je šest prijedloga za formiranje novih mjesnih zajednica: Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Bištrani iz sastava MZ Brežani i osnivanju MZ Bištrani; Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kolići, Škomlići, Mahala, Roje, Babići, Bradarići, Čelikovina i Kevilji iz sastava MZ Ričica i osnivanju MZ Gornja Ričica; Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kučići iz sastava MZ Bijele Vode i osnivanju MZ Kučići;Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Plandište iz sastava MZ Kakanj I i osnivanju MZ Plandište; Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Termoelektrana i Kujavče iz sastava MZ Termoelektrana i osnivanju MZ Termoelektrana.

Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Tičići iz sastava MZ Donji Kakanj i osnivanju MZ Tičići, također će biti na dnevnom redu ove sjednice uz informaciju Službe za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice o Izjašnjenju podružnica Jahorina na inicijativu za formiranje MZ Tičići. Naime Kolegij Općinskog vijeća traži da se provjere navodi iz podružnice Jahorina dostavljeni ovom organu povodom prijedloga za formiranje MZ Tičići.

Vijećnici će razmatrati i Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“. Ovom odlukom daje se na korištenje deset stambenih jedinica licima romske nacionalnosti u stambenoj zgradi u naselju Varda, koja je vlasništvo Općine Kakanj i koja ima deset stambenih jedinica. U skladu sa utvrđenom Rang listom korisnika projekta pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma u prijedlogu je navedeno da će stanove na korištenje dobiti: Devleta (Šaban)Ramić, Alen (Huso) Sejdić, Šaban(Smajo) Ramić , Remzija (Salem) Sejdić , Nataša(Salih) Sejdić , Nusreta (Safet) Ramić, Almir (Raif) Fafulić , Elvir (Hajrudin)Crnojević, Hanija(Alija) Husejinović i Fadila (Kasim) Ramić.

Na dnevnom redu su i četiri izvještaja i to: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2019.godine; Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem vanjskog revizora za 2018.godinu, Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem vanjskog revizora za 2018.godinu; Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u