KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Najava sjednice Općinskog vijeća

09.07.2018. - Kolegij Općinskog vijeća je 06.07.2018.godine održao 22. sjednicu na kojoj je utvrdio prijedlog dnevnog reda i termin za 22. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

vijece_16-1

Sjednica Općinskog vijeća će se održati 13.07.2018.godine (petak) sa početkom u 9:00 sati.

Kolegij je, osim prvobitno predloženih tačaka za dnevni red po pozivu, u dnevni red uvrstio i Informaciju o prijedlogu zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske efikasnosti. Pore ove tačke na dnevnom redu će se naći i Prijedlog revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa Akcionim planom za period 2018-2020.

Vijećnici će razmatrati i više prijedloga: Plan kapitalnih investicija Općine Kakanj 2018-2020, Izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu, odluke o gubljenju statusa javnog dobra te izmjene i dopune finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2018. godinu

Vijećnici će se izjašnjavati i o Izvještaju o finansijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period januar-decembar 2017. godine.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u