KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Najava konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

23.12.2020. - U četvrtak 24.12.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u maloj sali JU Kulturno-sportskog centra održat će se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

salamala
Planirano je da na ovoj sjednici vijećnici daju svečanu izjavu te da budu uručena uvjerenja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o dodjeli mandata . Protokolom je predviđeno i pozdravno obraćanje novog načelnika Općine Kakanj, Mirnesa Bajtarevića.

U nastavku rada biće izvršeno imenovanje Komisije za izbor i imenovanja, izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća, izbor zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća te podnesen Izvještaj Općinske izborne komisije o održanim Lokalnim izborima 15.11.2020. godine.

Prema potvrđenim rezultatima CIK-a te dostavljenim Uvjerenjima o dodjeli mandata, sastav Vijeća u sazivu 2020-2024 će izgledati ovako: Aldin Šljivo (SDA), Džemal Bečirhodžić (SDA), Izudin Pušćul (SDA), Nedim Mušija (SDA), Mejrema Purišević (SDA), Edin Aliefendić (SDA), Namir Talić (SDA), Mediha Mamela (SDA), Omer Musić (SDA), Izudin Hrusto (SDA), Nerma Aliefendić (SDA), Elvir Delibašić (SDA), Safet Šahman (SDA), Eldin Mijoč (SDP), Ahmed Begić (SDP), Miroslav Spasojević (SDP),Vinka Aletović (SDP), Mirsad Tursum (SBiH), Sabit Čehajić (SBiH), Zerina Kovač (SBiH), Fakir Ajdinović (SBiH), Branko Češljić (NS), Dževdet Huskić (NS), Behija Kulović (NS), Enver Merdić (SBB), Mugdin Gorak (SBB), Adnan Čobo (DF), Armin Bašić (DF), Slaven Katičić (HDZ BiH) i Mujo Fafulić (nacionalne manjine).

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u