KakanjLive | Utorak, 19.01.2021. godine

Najava-Januarska sjednica Općinskog vijeća

28.01.2019. - Naredna sjednica Općinskog vijeća Kakanj, zakazana je za posljednji dan januara, a na dnevnom redu preovladavaju izvještaji o realizaciji programa i novčanih transfera u prošloj godini

007
Općinsko vijeće će 31.01.2019.godine (četvrtak) održati svoju 26. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati sedam izvještaja i to o: realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija; realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima; Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport ; Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana; Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera; Godišnji izvještaj o realizaciji Programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje i Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj. Svi izvještaji se odnose na realizaciju u 2018. godini.

Pored izvještaja na dnevnom redu će se naći i nekoliko šrojedloga programa i odluka i to:Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija; Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje; Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa prijedlogom finansijskog plana; Prijedlog odluke o konačnom imenovanju člana Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj i Prijedlog zaključka o delegiranju dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija.

Na dnevnom redu će se naći i Informacija o stanju infrastrukture u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu prijedloga poslovnika o radu Općinskog vijeća. Naime, Kolegij Općinskog vijeća je saglasan da je, obzirom na dosadašnje diskusije i komentare vijećnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća potrebno prilagoditi sadašnjim potrebama i radu Vijeća te predlaže Općinskom vijeću da oformi komisiju koja će za zadatak imati izradu novog poslovnika o radu Općinskog vijeća.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u