KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Na Vijeću osam tački dnevnog reda

28.05.2018. - Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Kakanj biće održana u četvrtak 31. maja, a na dnevnom redu je osam tački

vijece_16-1

Općinsko vijeće će 31. maja (četvrtak) održati 20. redovnu sjednicu sa početkom u 9:00 sati.

Kolegij je utvrdio prijedlog dnevnog reda od osam tački među kojima su Izmjene i dopune budžeta za 2018. Godinu, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine. Tu je još jedan izvještaj a riječ je o radu Komisije za provođenje konkursne procedure za imenovanje direktora u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj.
Pored ove tri tačke vijećnici će razmatrati i četiri prijedloga odluka a koje se odnose na: odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma, poticaj poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, saglasnost na konačno imenovanje direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj. Kao posljednja tačka dnevnmog reda planirano je Rješenje o imenovanju članova Komisije Općinskog vijeća za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u