KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Na kraju februara sedamnaesta sjednica Vijeća

22.02.2018. - Sedamnaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj, najavljena je za održavanje u srijedu 28. februara

vijece_16-1

Tri godišnja izvještaja su planirana za razmatranje i usvajanje na ovoj sjednici. Riječ je o: izvještaju o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2017.godini, izvještaju o realizaciji rasporeda i utroška planiranih sredstva ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2017.godini i Izvještaj o poslovanju i radu JU Kulturno-sportski centar Kakanj za 2017.godinu.

Četiri prijedloga programa dio su predviđenog rada na zakazanoj sjednici. To su:Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje; Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstva ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera; Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo i Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija.
Na dnevnom redu će se naći i dvije informacije. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2017.godini i Informacija o kvaliteti zraka u zimskom periodu na području općine Kakanj.

Više prijedloga odluka biće predmet donošenja od strane vijećnika. Riječ je o prijedlzima odluka o: davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj; davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim planom;konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj; konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj; razrješenju Marijane Tomičić, članice OIK-a; razrješenju Mandice Šain, članice OIK-a i prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dvaju članova OIK-a

Vijećnici će razmatrati i Prijedlog plana i programa rada JU Centar za socijalni rad kao i Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Haračić (Abdulaha) Emina iz Kaknja.

 

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u