KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Na Desetoj sjednici vijeća pet izvještaja i četiri prijedloga

24.07.2017. - Pet izvještaja, tri prijedloga odluka i jedan prijedlog ugovora treba se naći na dnevnom redu Desete sjednice Općinskog vijeća Kakanj

vijecezasjedanje

Na Desetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj, koja je zakazana za četvrtak 27. Jula biuće razmatrano devet tački dnevnog reda, od čega se pet odnosi na izvještaje, a četiri na prijedloge od čega su tri odluke a jedan ugovor.

Prijjedlozi odluka za ovu sjednicu su o: dimnjačarskoj djelatnosti, potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj i o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja.

Prijedlog ugovora koji će biti dio dnevnog reda je o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.

Predviđeno je razmatranje i usvajanje pet izvještaja: o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Kakanj, o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2016.godinu, o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2016.godinu, o radu Općinskog suda u Kaknju za 2016.godinu i o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća za period januar-juni 2017.godine.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u