KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Na akademiji proglašeni radnici godine

24.12.2019. - Na svečanoj akademiji povodom Dana rudara, u Rudniku Kakanj proglašeni radnici godine u pratećim djelatnostima, površinskoj i podzemnoj eksploataciji uglja


Centralna manifestacija povodom Dana rudara bila je Akademija, koja je održana, u do posljednjeg mjesta popunjenoj Velikoj sali Doma kulture u Kaknju. Na ovoj manifestaciji su nastupili Orkestar rudarske glazbe Rudnika Kakanj, rudari pjevači i svirači, učenici kaknjske Gimnazije Muhsin Rizvić i mališani iz predškolske ustanove Mladost Kakanj. Tokom akademije proglašeni su i radnici godine: Esma Sarač, Namir Husika i Muamer Goralija. Prisutnima su se obratili v.d. izvršni direktor za proizvodnju JP Elektroprivreda BiH, Senad Sarajlić i v.d. direktor Rudnika Kakanj mr.sci. Sead Imamović.

Radnik godine u pratećim djelatnostima za 2019. godinu je Esma Sarač. Mašinski je tehničar, ali nikada nije radila u struci, a u Rudniku Kakanj radi 22 godine, devet mjeseci i 21 dan. Godine 1997. počela je raditi na poslovima evidencije i statistike u Službi radnih odnosa. Zatim su se smjenjivali poslovi na pozicijama referenta ekspedita, tajnice u Sektoru kadrovskih i opštih poslova i dva puta na poziciji referenta za glavni protokol kakanjskog rudnika. To radi i danas.

Radnik godine za 2019. godinu u površinskoj eksploataciji uglja je Namir Husika. Kao kvalifikovani bravar počeo je raditi u pogonu Separacija 1997. godine. U međuvremenu postaje mašin-bravar prve grupe i na tim poslovima radi do 2012. godine. Prethodno je položio stručni ispit za vršenja poslova nadzora u rudarstvu, tako da u aprilu 2012. godine dobija raspored na radno mjesto nadzornika na pretovarnom sistemu i klasirnici Površinskog kopa Vrtlište. Taj posao obavlja i danas.

Radnik godine u podzemnoj eksploataciji uglja za 2019. godinu je Muamer Goralija. I ovaj čovjek-rudar ima nešto malo više od 22 godine radnog staža. Normalno, uključujući beneficirani radni staž jer se zaposlio 2002. godine kao utovarač u Staroj jami. Onda je u jami Haljinići od 2004. godine radio na poslovima kvalifikovanog zavarivača. Potom je bio bravar na održavanju samohodne hidraulične podgrade. Stručni ispit za vršenje nadzora poslova u rudarstvu položio je 2014. godine, a od 2016. radio je kao smjenski nadzornik. Prije nego što je postao poslovođa Mašinske službe, što radi i danas, bio je i zamjenik poslovođe.

(Naša riječ/A.Z.)

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u