KakanjLive | Subota, 05.12.2020. godine

Muzejska zbirka obogaćena raketnim bacačem

16.12.2015. - Obzirom da se radi o jednokratnom oružju, dio koji ostaje nakon ispaljenja je neupotrebljiv i bezopasan i svrstava se u ratne trofeje i muzejske eksponate

muzej_oruzje_1

Još 1990. godine oduzeto je oružje Teritorijalne odbrane na području cjelokupne BiH. Da je kakanjska TO zadržala arsenal kojim je raspolagala mogla se naoružati cijela brigada. U magacinima TO nalazilo se 2.306 dugih cijevi, 97 oruđa za oklopno dejstvo, 12 minobacača od 60 i 82 milimetra, 10 protivavionskih topova kalibara 20 i 40 milimetara, te više od 30 tona municije.

U takvim teškim okolnostima kakanjski patrioti su se snalazili na razne načine da odbrane svoju domovinu, a jedan od načina bio je i izrada improviziranog oružja od vodovodnih cijevi i drugih priručnih sredstava.

muzej_oruzje_2

Dva primjerka takvog improviziranog naoružanja koje je korozija odavno učinila samo eksponatima i podsjetnikom na davna vremena se čuvaju u Muzeju Kaknja kao svjedočanstvo domišljatosti i snalažljivosti kakanjskih patriota.

muzej_oruzje_4

Zbirka koja podsjeća na organizaciju otpora patriota ovih dana je obogaćena još jednim eksponatom. Naime, radi se o istrošenom lanseru jednokratnog lakog prenosivog protivtenkovskog raketnog bacača M-80 “Zolja” kakvog je koristila i Armije R BiH u periodu 1992-1995. Obzirom da se radi o jednokratnom oružju, dio koji ostaje nakon ispaljenja je neupotrebljiv i bezopasan i svrstava se u ratne trofeje i muzejske eksponate, kao i čahure npr. granata i sl.

Kakanjcima koji su donirali ove eksponate zahvaljujemo. Građane Kaknja pozivamo da slijede ovaj primjer, da poklone neki od artefakata Muzeju i da na taj način obogate muzejsku zbirku.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u