KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Ministri obrazovanja i pravosuđa u posjeti školama

26.09.2016. - Realizacija projekta energetske efikasnosti, i ostalih projekata koji se finansiraja na osnovu odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona bili su osnovni razlog ove posjete

Povodom realizacije projekta energetske efikasnosti, učenike i upravu O.Š . „Hamdija Kreševljaković“ danas su posjetili: ministari u Vladi Zeničko dobojskog kantona: Mensur Sinanović za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Mirnes Bašić, ministar za pravosuđe i upravu. Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra, također je bio u ovoj posjeti. Sa domaćinima je o konkretnoj realizaciji razgovarala i Samka Lokmić, viši stručni saradnik za ekonomsko finansijske poslove u Ministarstvu obrazovanja. Tokom posjete gosti su razgovarali i sa direktorima Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“, Srednje mješovite škole i Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“.

Radovi koji se trenutno izvode na zgradi O.Š. „ Hamdija Kreševljaković“ su: zamjene stare stolarije, postavljanje termo fasade, toplotne izolacije kosog krova i poboljšanje centralnog sistema za grijanje.

Za implementaciju ovog projekta, u martu 2016. godine potpisan je Sporazum o razumijevanju između Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i O.Š. “Hamdija Kreševljaković“ Kakanj. Rok za završetak radova je 90 dana počevši od 8.8.2016. godine.

mensur_sinanovicMensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ministar, Mensur Sinanović je rekao da se projekat energetske efikasnosti implementira u četiri škole na području Kantona:
-Ovo je jedna od od četiri škole na području Kantona u kojima se realizira projekat energetske efikasnosti. Vlada realizira finansijska sredstva za implementaciju ovog projekta iz kredita posredstvom Svjetske banke i Federalnog ministarstva za prostorno uređenje. Ukupna vrijednost investiranja za sve četiri škole u Zenici Zavidovićima, Kaknju i Žepču je 2,4 miliona KM.Za Osnovnu školu „Hamdija Kreševljaković“ izdvojeno je 430 hiljada KM.Višestruka je korist od realizacije ovog projekta. Dobiće se toplije i ugodnije prostrije za rad, biće ušteđena energija, a ni estetski faktor nije zanemarljiv. Ovaj projekat neće završiti na ove četiri škole. Planirano je da traje dvije godine, na još nekim školskim objektima, pa vjerovatno ovo neće biti jedina škola u Kaknju koja će koristiti ova sredstva.

Pored ovih sredstava, iz budžeta Kantona, a za realizaciju u ovoj godini izdvojen je novac za dio stolarije u Osnovnoj školi „ 15. April“, zatim u Srednjoj mješovitoj školi i za sanitarne prostorije i za izradu detaljnog projekta , odnosno audit energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija“.

buza_direktoricaNedžma Buza, direktorica O.Š. "Hamdija Kreševljaković"

Direktorica škole Nedžma Buza je istakla značaj projketa sa stanovišta ambijenta u kojem će raditi učenici i nastavnici:
-Ovaj projekat, na kojem radimo od mareta 2014. godine, nije samo od značaja za našu šklu već je značajan i za lokalnu zajednicu. Mi ćemo uštedjeti na energiji i time ćemo uštedi i na izdvajanju budžetskog novca za grijanje školskih prostorija. Djeca i zaposlenici će raditi u ugodnijem ambijentu, a posebna komponeta je estetska, jer je ovo škola na gradskoj lokaciji. Školu pohađa preko hiljadu učenika, imamo preko 100 zaposlenih tako da zaslužujemo implementaciju ovakvog projekta.

pokloni_radoviUčenici Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” iznenadili su i obradovali svoje goste, praktičnim ručnim radovima, koje su im uručili uz iskren dječijih osmjeh i lijepe riječi dobrodošlice.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u