KakanjLive | Četvrtak, 28.01.2021. godine

MERDIĆ-O radu SBiH i planovima u ovoj godini

08.01.2018. - Rešad Merdić, predsjednik Općinskog Savjeta Stranke za BiH govori o radu Stranke i vijećnika Stranke za Bosnu i Hertcegovinu u prošloj te o planovima za 2018.godinu

resad_merdicRešad Merdić, predsjednik Općinskog savjeta Stranke za BiH

Nakon revizije članstva,stabilizacije i organizacionog ustrojstva Stranke, što je dalo i najbolji rezultata od osnivanja ,a to je pet vijećnika u OV Kakanj na Općinskim izborima 2016.godine,razgovarali smo sa Rešadom Merdićem,predsjednikom Općinskog Savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu Kakanj, da nam kaže šta se dešavalo u Stranci za Bosnu i Hercegovinu tokom 2017.godine.

- Pozdravljam sve naše sugrađanke i sugrađane, a posebno one koji su prepoznali naše iskrene programske namjere i dali nam povjerenje na općinskim izborima 2016. godine. Pored redovnih aktivnost koje su definisane našim Planom za 2017,godinu, a to su radni sastanci sa predstavnicima Mjesnih odbora i Mjesnih zajednica, obilježavanje značajnih datuma, neposredni kontak sa građanima, uveden je stalni rad kancelarije Stranke svakim radnim danom od 11:00 do 15:00. Imamo i redovna dežurstva. Održali smo dvanaest redovnih sjednica i dvije vandredne sjednice Općinskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu, na kojima se raspravljalo o važnim životnim pitanjima bitnim za našj stranci, Redovnmo smo razmatrali materijale za sjednice Općinskog vijeća.Takođe smo dali svoj doprinos u Kantonalnom vijeću i Glavnom odboru Stranke, gdje smo se kritički osvrtali na rad Centralnih organa Stranke, a za sav taj trud označeni smo kao najaktivniji i najuspješniji Općinski Savjet.

Šta možete izdvojiti iz rada Vaših vjećnika?
-Aktivno smo učestvovali u svim programima i projektima koji su bili prihvatljivi za razvoj lokalne zajednice, i sistematično pratili njihovu realizaciju.

Šta je konkretno učinjeno kroz Vaše djelovanje?
- Naši kadrovi u organima i tjelima javnih preduzeća Grijanja i Vodokom dali su značajan doprinos u radu tih preduzeća,da nespominjemo rad JU Centar za socijalni rad ili reealizovane velike i značajne projekte u Dom zdravlja Kakanj. I u centru za socijalni rad i u Domu zdravlja prvi ljudi i lideri su direktori iz Stranke za BiH. To su dosta osjetljivi resori i stalno su u direktnom kontaktu za građanima, kojima treba adekvatna zdravstvena i socijalna zaštita. Naši vijećnici su konkretno smo uticali na izmjene Odluke o dodjeli Općinskih stipendija, kako bi svi mogli ravnopravno učestvovati pri apliciranju na Javni poziv o dodjeli stipendija. Bili smo aktivni učesnici na ekološkim projektima, zajedno sa koalicionim partnerom pratili smo i podržavali programe i projekte koji su se finansirali iz vodoprivredne naknada, sredstava iz Eletroprivrede, značajan je rad naših predstavnika u komisijama Općinskog Vijeća i Općinskog načelnika. Na kraju najbolji sud o tom radu donjeće naši građani na izborima koji predhode.

Šta se može očekivati u 2018.godini?
- Zaboravih spomenuti da smo podmladili Savjet stranke i da se mladi sve više uključuju u rad organa i komisija Savjeta, što će biti jedan od prevashodnih ciljeva i u 2018. godini. Još na poslijednjoj sjednici Općinskog savjeta SBiH Kakanj u 2017. godini koja je održana krajem decembra usvojen je Plan i program rada za 2018. Godinu.To su uglavnom otprilike već gore pomenute aktivnosti uz određne promjene jer je 2018. godina izborna godina, tako da je veći akcenat na tim aktivnostima, koje su već počele da se realiziju,još krajem prošle godine kroz usvojenu Izbornu platformu nazvanom PROBOJ-PRO BosanskoJedinstvo. Sigurno da ćemo imati ove godine i značajnije doprinose u radu Mjesnih zajednica, jer su naši predstavnici izabrani u šest Mjesnih zajednica,a od toga imamo dva predsjednika.Sve je to volja naših sugrađana koja nas obavezuje na stalni rad i kontakte kako bi olakšali život u našoj lokalnoj zajednici.

KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u