KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Marginalizacija ženskog pitanja u Kaknju

12.10.2016. - Marginalizacija ženskog pitanja u društvu, bila je tema Okruglog stola kojeg su u Gradskoj biblioteci Kakanj orgnizirale aktivistkinje Fondacije Cure

U okviru programa podrške društveno marginaliziranim ženama, a uz podršku JU Gradska biblioteka Kakanj i ISCOS Emilia Romagna, Fondacija CURE iz Sarajeva organizirala je Okrugli sto na temu “Marginalizacija ženskog pitanja u društvu”. Simbolično, kao upozorenje koliko se kasni u rješavanju ove problematike Okrugli sto je zakazan sa početkom u 12 sati i pet minuta.

Kroz uvodne priče i iznošenje mišljenja, Okrugli sto je vodila, aktivistinja Fondacije “Cure” Selma Hadžihalilović. Uvodne tematske cjeline, izložile su Vildana Džekman, ekspertica za ustavne reforme, te Marija Vuletić, odgovorna osoba u Curama za biblioteku i izdanja ove Fondacije.

Okruglom stolu su prisustvovale žene iz kakanjskih institucija čija djelatnost je obrazovna, zdravstvena, policijska, uključujući i nevladin sektor koji se uglavnom bavi pitanjima žena Romkinja.

Između ostalog zanimljivo je uočavanje Vildane Džekman da Ustav Bosne i Hercegovine iz kojeg proizilaze svi ostali zakoni “ne prepoznaje žene”, odnosno “nijedno pitanje koje se tiče žena i ženskih prava”.Vildana se nada da kada jednom krenu ustavne reforme da će se adekvatno ustavno tretirati žene.

Selma Hadžihalilović, je usmjerila razgovor na okruglom stolu kroz želju da se žene preispitaju koliko su upoznate sa pitanjima ženskih društveno marginaliziranih grupa, i da li lokalna zajednica pruža mogućnosti da se sve žene zaista osjećaju sigurno i slobodno.

Učinjen je i pokušaj preispitivanja koliko patrijarhalni modeli utiču na položaj žena u Kaknju, te koliko su oni kočnica za angažovanost žena u političkom životu i na mjestima odlučivanja. „Ako sam pripadnica marginalizovane grupe, kako pomjeram te margine? Koliko ima žena aktivnih u mjesnim zajednicama i da li meni kao ženi u Kaknju "visoka politika nije suđena", bila su neka od pitanja na koja se tražio odgovor ali i podstrek za žene da budu aktivan činilac dokumenata i mjesta na kojima se odlučuje o statusu i pravima žena.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u