KakanjLive | Subota, 06.06.2020. godine

Liste studenata za općinske stipendije

24.03.2017. - Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa

stipendije_velika

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za studente za akademsku 2016/2017. godinu sačinila je Preliminarnu listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa (obratiti pažnju na dno liste – Excel dokumenta i nazive „Ispunjavaju“ i „Ne ispunjavaju“).

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti sami kandidati za stipendiju (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili (ili će ubrzo dobiti, postupak slanja je u toku) putem sms poruke na brojeve mobilnih telefona koje su naveli u prijavi za stipendiju. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

Nekoliko kandidata koji su u prijavi upisali broj fiksnog telefona ili uopće nisu naveli kontakt telefon šifru mogu dobiti u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invlaidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj.

Molimo kandidate da zapamte ili sačuvaju šifru jer će se ista koristiti i kod objave konačne liste.

Uputa za otvaranje liste: klik OVDJE

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uslove iz konkursa ne znači da su kandidati dobili stipendiju, već omogućava uvid u način bodovanja kako bi kandidati koji smatraju da nisu pravilno bodovani imali priliku uputiti prigovor na bodovanje.

Na listu se može izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana isticanja liste (datum objave liste 24.3.2017.godine). Prigovor se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj.

Nakon razmatranja prigovora bit će objavljena i konačna lista. Stipendiju će dobiti prvih 156 kandidata sa konačne liste. Podsjetimo, Općina Kakanj dodjeljuje 156 stipendija za redovne studente na visokoškolskim ustanovama na području Bosne i Hercegovine za akademsku 2016/17. godinu. Općinskim budžetom za 2017. godinu za studentske stipendije planiran je iznos od 125.000,00 KM. Visina stipendije se utvrđuje u iznosu od 800,00 KM, a isplata će se izvršiti u osam jednakih rata.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u