KakanjLive | Nedjelja, 17.01.2021. godine

Lista pomoći za kupovinu knjiga

11.08.2016. - Objavljujemo preliminarnu listu dodjela novčane pomoći u svrhu kupovine udžbenika djeci pripadnika boračke populacije

udzbenici_tekst

Nakon što je Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo konkurs za dodjelu novčane pomoći u svrhu kupovine udžbenika djeci pripadnika boračke populacije za školsku 2016/2017. godinu, te nakon bodovanja aplikacija, sačinjena je preliminarna lista.

Lista se može vidjeti klikom na Rang_lista-KNJIGE-2016

Zahtjev za preispitivanje preliminarne liste kandidati koji smatraju da nisu pravilno bodovani (svaki kandidat može i sam bodovati svoju prijavu prema kriterijima koji su objavljeni uz konkurs) mogu podnijeti u roku od 8 dana od dana isticanje liste na oglasnoj ploči, odnosno do 18.8.2016. godine

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u