KakanjLive | Nedjelja, 31.05.2020. godine

Like za BiH - Glasaj Promjeni

18.08.2016. - U Kaknju održan glavni izborni štab Stranke za BiH. Odabran izborni slogan: Like za BiH - Glasaj Promijeni

SBiH (6)

Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu bio je domaćin sjednice Glavnog izbornog štaba ove Stranke. Sjednici su prisustvovali pored članova Glavnog odbora i svi predsjednici kantonalnih-gradskih odbora i Distrikta Brčko, kao i nosioci lista.

Nakon podnošenja izvještaja o stanju u svim kantonima, donesene su i odluke o početku izborne kampanje, sloganu Stranke, određeni stavovi, mišljenja i zaključci oko aktuelnih tema u Bosni i Hercegovini. To su održavanje Referenduma u RS, neodržavanje lokalnih izbora u Mostaru i mehanizam koordinacije. Zajednički sadržilac za sve tri aktuelne teme je neodgovoran pristup vladajućih stranaka a na štetu građana i države Bosne i Hercegovine.

SBiH (3)

Nakon podnošenja izvještaja od strane predstavnika Kantonalnih vijeća, a vezanih za lokalne izbore, vidljivo je da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu u izbornom ciklusu za gradske, odnosno općinske organe vlasti učestvovati u 58 općina sa preko 1.500 kandidata, a za mandate načelnika je kandidirala načelnike u jedanaest općina. Strana za BiH će izbornu kampanju započeti 02. septembra iz Prijedora, grada gdje je načinjen genocid nad bošnjačkim i hrvatskim građanima, a obzirom na sva dešavanja koja vladaju u RS, strahovlada i referendum, i na ovja način iz ovog Štaba žele pokazati da je Bosna i Hercegovina suverena zemlja.

Izborni slogan za predstojeće lokalne izbore glasi LIKE ZA BiH-GLASAJ PROMJENI.

SBiH (5)

Kada je u pitanju Referendum u RS istaknuto je da je međunarodni faktor - OHR statičan jer su u ranije donesenim odlukama sankcionisali pojedince iz manjeg Entiteta i za mnogo manje prestupe, a u ovoj situacij je direktno nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH.

SBiH (1)

Agonija građana Mostara se i dalje nastavlja, a Mehaniznom koordinacije uključuju se i Kantoni u donošenje odluka, što će izazvati sve više blokada i opstrukcija, a nadležnosti države se prenose na niže nivo vlasti, što je pogubno za državu Bosnu i Hercegovinu.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u