KakanjLive | Nedjelja, 06.12.2020. godine

Korisnici sufinansiranja obuke radnika

21.05.2016. - Odabrani korisnika podsticajnih sredstava – projekat “Sufinansiranje troškova obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika”

kakanj_008

Programom utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu, za projekat „Sufinansiranje troškova obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj” predviđen je iznos od 95.000,00 KM. Na javni poziv mogli su aplicirati poslovni subjekti registrovani na području općine Kakanj koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa i imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika uslijed pokretanja nove proizvodnje, povećanja obima postojećih poslovnih aktivnosti, uvođenja tehnoloških i organizacionih promjena.
Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline zaprimila je ukupno 22 prijave poslovnih subjekata koji su potraživali ukupno 42 radnika. Analizirajući pristigle prijave, a u skladu sa potrebama poslovnih subjekata i raspoloživim sredstvima planiranim za navedeni projekat, sačinjena je lista korisnika predmetnog podsticaja:
„ZAIMOVIĆ“ d.o.o. Kakanj
„INOX METAL“ Kakanj
P.O.„HUREM“ Kakanj
JP „GRIJANJE“ d.o.o. Kakanj
„MIN-PEK“ Kakanj
NTV „IC“ Kakanj
PPUD „GRADINA“ d.o.o. Kakanj
„STOLARIJA MEŠA“ Kakanj
„HARDY“ Kakanj
„ĆOSIĆ“ d.o.o. Kakanj
„ELEKTROVAR“ d.o.o. Kakanj
„BI-EN“ Kakanj
„KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj
„INKOS“ export import d.o.o. Kakanj

Kroz ovaj Projekat za 30 nezaposlenih osoba, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje, omogućit će se da steknu određena znanja i vještine kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje, a radi jačanja konkurentnosti na tržištu rada, povećanje kompetencija i šansi za zapošljavanje.

Ostali prijavljeni poslovni subjekti koji nisu ostvarili pravo na dodjelu podsticajnih sredstava zbog nedostatka finansijskih sredstva predviđenim za pomenuti projekat su:
Čevabdžinica i pizzeria „EL- EM“ Kakanj
Frizersko-kozmetički salon „LORD“ Kakanj
UR caffe bar „NANDA-SE“ Kakanj
„ART-MEDIA“ d.o.o. Kakanj
Kozmetički salon „VEDRANA“ Kakanj
Apoteka „LJILJAN“ Kakanj
UO „BH-TONER“ Kakanj
Udruženje centar za podršku Roma „ROMALEN“ Kakanj.
O rezultatima javnog poziva poslovni subjekti će biti pismeno obaviješteni. Općina Kakanj će u narednom periodu sa odabranim poslovnim subjektima zaključiti ugovore kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u