KakanjLive | Nedjelja, 31.05.2020. godine

Kontinuirane aktivnosti na zimskom održavanju puteva

05.01.2016. - Tokom proteklog dana i noći realizirane su dodatne aktivnosti na zimskom održavanju puteva

zima_putevi

Obzirom da se kod pojave snijega u žižu aktivnosti stavlja čišćenje i posipanje saobraćajnica kako bi se osigurala prohodnost, u sljedećoj fazi se vrše dorade u smislu čišćenja prostora za mimoilaženje vozila i parking prostora, te dodatnog posipanja dionica puteva na kojima se zbog ocjednih voda kontinuirano pojavljuje poledica i sl.

Realizirane su i dodatne aktivnosti na čišćenju i posipanju puteva koji vode do naselja u kojima stanuju pacijenti koji imaju potrebu odlaska na hemodijalizu. Ovi putevi su u vrhu prioriteta.

Prije početka snježnih padavina u sve mjesne zajednice odvezene su značajne količine abrazivnog materijala kako bi se u zimsko održavanja puteva, posebno kritičnih dionica, uključili na volonterskoj osnovi i sami mještani.

Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama pomenutih preduzeća u bilo koje doba dana i noći putem telefona:
032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj,
032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

U svrhu zimskog održavanja gradskih saobraćajnica, lokalnih i nerazvrstanih puteva Općina Kakanj je potpisala ugovore sa preduzećima “Trgošped” i “Vodokom”.
“Trgošped” vrši zimsko održavanje putnih pravaca:
Kakanj-Bijele Vode-Kučići;
Kamenolom “Trgošped” (spoj sa regionalnom cestom)-Kondžilo-Podborje;
Brežani –Bištrani;
Haljinići-Veliki Trnovci;
Čatići-Slapnica;
Od tunela na putu za Tršće prema Zagrađu–Zagrađe-Halinovići;
Kakanj-Desetnik;
Ivnica-Vukanovići;
Bjelavići- Ričić;
raskrsnica (bivša zgrada zadružnog doma) – autobuska stanica Brnjic;
Donji Kakanj (džamija)-Donji Kakanj (osnovna škola).

Ovo preduzeće ima obavezu da radove na zimskom održavanju izvršava kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od 6 sati u toku 24 sata), uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o stanju na putevima, te uklanjanje zaostalog posipnog materijala sa kolovoza nakon završetka zimske sezone.

JP “Vodokom” Kakanj održava sljedeće ulice, saobraćajnice, parkinge i trotoare:
Ulica Alije Izetbegovića, Ulica branilaca, Ulica 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, Rudarska ulica, Ulica Mehmeda Skopljaka, Ulica Zeničkog partizanskog odreda, transverzale sa mostovima između Ulice Alije Izetbegovića i Ulice branilaca, parkinzi ispred i iza zgrade Općine i bivše robne kuće, plato ispred zgrade P+4+M, Ulica Melente Bošnjaka, Ulica 4.jula, prilazi oko lamela i iza zgrade bivše gradske apoteke, plato tržnice, Ulica šehida, “mala ulica” i gradsko šetalište, prilazi iza zgrada u maloj ulici, parkinzi oko solitera 1,2 i 3, prilaz zgradi javnih preduzeća, prilazi oko Sportske dvorane i Doma kulture, parking iza direkcije RMU, plato ispred zgrada P+2, P+3 i P+4, Ulica Osmana Đafića, Stadionska i parking zanatskog centra, Ulica Stjepana Kovačevića, Ulica Rudija Čajaveca, Podvarda, lamele kod bivše Kule, Ulica 309.brdske brigade, Ulica Omera Maslića, Ulica V Divizije NOP-a, potez: Egipat-Moca-Elita, Ulica Vehbije Kulovića, Ulica 8. aprila, Ulica Ive Lole Ribara, parking kod zgrade „Ara“, Vatrogasna ulica, Željeznička ulica, Ulica Paše Kubata , Rudi Mali ulica, Ulica 1. maja, naselja Bare i Plandište, naselje kod Tvornice cementa, naselja Pope i Varda, Ulica bratstva i jedinstva, Patriotske lige ulica, Ulica Almira Hasagića, Vinski put , Ulica 29. novembra i Ulica 25. novembra, naselje Povezice, naselje Termoelektrana, ulice u naselju Čatići, ulice u Kraljevoj Sutjesci, te saobraćajnice Kakanj – Brnj, Kakanj-Koprivnica-Donji Banjevac, Čatići – Gora, Kakanj-Alagići-Čizmići-Crnač, Kakanj-Bičer, Čatići-Poljice, Hrasnice, Aliefendići i Brus, te putni pravci Kakanj-Tršće-Ponijeri i Donji Kakanj-Kamenolom “Trgošpeda”.
Ugovorom je definirano održavanje u prohodnom stanju gradskih i prigradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, platoi, stepeništa, parking površine itd).

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u