KakanjLive | Subota, 05.12.2020. godine

KontejnerI za selekciju ambalažnog otpada

11.02.2016. - Korak po korak idemo naprijed: Uz podzemne kontejnere Kakanj će uskoro dobiti i kontejnere za selekciju ambalažnog otpada

kanteekouskoro

U uredu načelnika Nermina Mandre danas je potpisan ugovor o poslovnoj saradnji između Općine Kakanj i Javnog preduzeća “Vodokom” sa jedne strane i Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom “Ekopak” Sarajevo sa druge strane.

Ugovorom je definirana saradnja u cilju razvoja projekta pod nazivom “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Kakanj” u okviru kojeg će se u gradskoj jezgri Kaknja uspostaviti 6 eko-otoka na kojima će se nalaziti 6 setova od po 3 kontejnera, žutih za plastiku, metal i višeslojne materijale, plavih za papir i zelenih za staklo.

Osim toga, “Ekopak” će dostaviti i 18 kanti od 240 l za tri srednje i 6 centralnih osnovnih škola (9 setova kanti od po dvije kante, žute za plastiku i plave za papir), te 38 kanti od 120 l za 19 područnih škola (19 setova po dvije kante za plastiku i papir).
“Ekopak” će izvršiti i pripremu, te distribuciju promotivnih materijala, a organizirat će i predavanja u školama i vrtićima o značaju reciklaže ambalažnog otpada. Planirano je da u Kaknju bude upriličena i predstava pod nazivom “Reciklaža nije gnjavaža”.

Obaveza Općine Kakanj je da odredi lokacije za postavljanje eko-otoka. “Vodokom” će o svom trošku izvršiti građevinske radove na uređenju površina na kojima će se nalaziti eko-otoci, izvršit će postavljanje setova kontejnera, te će školama dostaviti setove kanti. “Vodokom” se obavezao i da će redovno vršiti pražnjenje ambalažnog otpada prikupljenog kroz eko-otoke, te vršiti pripremu za transport i reciklažu.

Posebnim ugovorom između “Ekopaka” i “Vodokoma” bit će regulisane obaveze isporuke, postavljanja i korištenja isporučenih setova kontejnera i kanti za prikupljanje ambalažnog otpada.
Nakon potpisivanja ugovora, predstavnik “Ekopaka” Hasan Ahmetspahić uručio je načelniku Općine Kakanj Nerminu Mandri certifikat kojim se ozvaničava ulazak Kaknja u sistem reciklaže ambalažnog otpada.

Općina Kakanj kontinuirano radi na povećanju stepena komunalne higijene. Uz eko-otoke, Kakanj će uskoro dobiti i podzemne kontejnere. Izvršena je i nabavka dva nova kamiona za odvoz otpada, te nabavka metilice, a u značajnoj mjeri je povećan i obim organiziranog odvoza otpada sa područja Kaknja.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u