KakanjLive | Utorak, 20.04.2021. godine

Kontakt sa dežurnim službama na održavanju puteva

04.01.2016. - Pohvale, kritike i prijave o stanju na čišćenju puteva građani Kaknja mogu javljati dežurnim službama Trgošpeda i Vodokoma

zima_putevi

Građani Kaknja sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama Trgošpeda i Vodokoma u bilo koje doba dana i noći putem telefona:

032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj,
032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

 Zimskog održavanja gradskih saobraćajnica, lokalnih i nerazvrstanih puteva Općina Kakanj je ugovorila sa preduzećima “Trgošped” i “Vodokom”.

“Trgošped” vrši zimsko održavanje putnih pravaca

Kakanj-Bijele Vode-Kučići;
Kamenolom “Trgošped” (spoj sa regionalnom cestom)-Kondžilo-Podborje;
Brežani –Bištrani;
Haljinići-Veliki Trnovci;
Čatići-Slapnica;
Od tunela na putu za Tršće prema Zagrađu–Zagrađe-Halinovići;
Kakanj-Desetnik;
Ivnica-Vukanovići;
Bjelavići- Ričić;
raskrsnica (bivša zgrada zadružnog doma) – autobuska stanica Brnjic;
Donji Kakanj (džamija)-Donji Kakanj (osnovna škola).

Ovo preduzeće ima obavezu da radove na zimskom održavanju izvršava kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od 6 sati u toku 24 sata), uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o stanju na putevima, te uklanjanje zaostalog posipnog materijala sa kolovoza nakon završetka zimske sezone.

JP “Vodokom” Kakanj održava:

Ulica Alije Izetbegovića,
Ulica branilaca,
Ulica 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade,
Rudarska ulica,
Ulica Mehmeda Skopljaka,
Ulica Zeničkog partizanskog odreda,
Transverzale sa mostovima između Ulice Alije Izetbegovića i Ulice branilaca,
Parkinzi ispred i iza zgrade Općine i bivše robne kuće,
Plato ispred zgrade P+4+M,
Ulica Melente Bošnjaka,
Ulica 4.jula,
Prilazi oko lamela i iza zgrade bivše gradske apoteke, plato tržnice,
Ulica šehida,
“Mala ulica” i gradsko šetalište,
Prilazi iza zgrada u Maloj ulici,
Parkinzi oko solitera 1,2 i 3,
Prilaz zgradi javnih preduzeća,
Prilazi oko Sportske dvorane i Doma kulture,
Parking iza direkcije RMU,
Plato ispred zgrada P+2, P+3 i P+4,
Ulica Osmana Đafića,
Stadionska i parking zanatskog centra,
Ulica Stjepana Kovačevića,
Ulica Rudija Čajaveca,
Podvarda,
Lamele kod bivše Kule,
Ulica 309.brdske brigade,
Ulica Omera Maslića,
Ulica V Divizije NOP-a,
potez: Egipat-Moca-Elita,
Ulica Vehbije Kulovića,
Ulica 8. aprila,
Ulica Ive Lole Ribara,
Parking kod zgrade „Ara“,
Vatrogasna ulica,
Željeznička ulica,
Ulica Paše Kubata,
Rudi Mali ulica,
Ulica 1. maja,
Naselja Bare i Plandište,
Naselje kod Tvornice cementa,
Naselja Pope i Varda,
Ulica bratstva i jedinstva,
Patriotske lige ulica,
Ulica Almira Hasagića,
Vinski put,
Ulica 29. novembra,
Ulica 25. novembra,
Naselje Povezice,
Naselje Termoelektrana,
Ulice u naselju Čatići,
Ulice u Kraljevoj Sutjesci.
Saobraćajnice:
Kakanj – Brnj,
Kakanj-Koprivnica-Donji Banjevac,
Čatići – Gora,
Kakanj-Alagići-Čizmići-Crnač,
Kakanj-Bičer,
Čatići-Poljice,
Hrasnice, Aliefendići i Brus,
Kakanj-Tršće-Ponijeri i
Donji Kakanj-Kamenolom “Trgošpeda”.
Ugovorom je definirano održavanje u prohodnom stanju gradskih i prigradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, platoi, stepeništa, parking površine itd).

Ugovorom je definirano održavanje u prohodnom stanju gradskih i prigradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, platoi, stepeništa, parking površine itd).

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u