KakanjLive | Srijeda, 27.05.2020. godine

Konačna lista stipendija za studente

07.04.2017. - Općina Kakanj dodjeljuje 156 stipendija za redovne studente u iznosu od 800 KM. Listu mogu vidjeti kandidati, odnosno, strane u postupku jer to tako propisuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka, kaže se u objavi iz Općine Kakanj

stipendije_velika

Uputa za otvaranje liste: klik ovdje

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za studente za akademsku 2016/2017. godinu sačinila je konačnu listu studenata koji ispunjavaju uslova iz konkursa na osnovu čega im je i dodijeljena stipendija, listu studenata koji također ispunjavaju uslove,ali im stipendija nije dodijeljena zbog ograničenosti raspoloživih sredstava (pravo na stipendiju ostvaruje prvih 156 kandidata koji su ostvarili najviše bodova) i listu studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa (obratiti pažnju na dno liste – Excel dokumenta i nazive „Ostvarili pravo“, “Nisu ostvarili pravo” i „Ne ispunjavaju“).

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti sami kandidati za stipendiju (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili nakon nedavne objave preliminarne liste putem sms poruke na brojeve mobilnih telefona koje su naveli u prijavi za stipendiju. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

Na listu se može izjaviti prigovor Drugostepenoj komisiji Općinskog vijeća Kakanj. Prigovor se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Stipendiju je dobilo prvih 156 kandidata po broju bodova. Molimo sve one koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju da što prije u Službu za društvene djelatnosti dostave brojeve žiro-računa na koje će se vršiti isplata.

Podsjetimo, Općina Kakanj dodjeljuje 156 stipendija za redovne studente na visokoškolskim ustanovama na području Bosne i Hercegovine za akademsku 2016/17. godinu. Općinskim budžetom za 2017. godinu za studentske stipendije planiran je iznos od 125.000,00 KM. Visina stipendije se utvrđuje u iznosu od 800,00 KM, a isplata će se izvršiti u osam jednakih rata.

Više o objavljenoj listi možete pročitati klikom na: PRESS OPĆINE KAKANJ

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u