KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Komunalni otpad kao gorivo u industriji cementa

06.07.2017. - Tvornica cementa Kakanj i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju sa partnerskim organizacijama u Zenici bili su aktivni sudionici seminara o prilagođavanju propisa EU stečevini kod Upravljanja otpadom, a u okviru projekta „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cenmenta u BiH

seminarzenica

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, organizovala je seminar u Zenici 04. jula 2017. godine na temu „Upravljanje komunalnim otpadom u kontekstu Strategije prilagođavanja propisa BiH pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša“, a u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“. 

Nosioci projekta su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj, dok su partneri u projektu REZ Agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.
Sanela Popović, Stručni saradnik za okoliš i transport u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, prisutnima je kroz prezentaciju teme istakla da je Strategija aproksimacije propisa pravnoj stečevini Evropske unije u oblasti zaštite okoliša Bosne i Hercegovine najvažniji dokument iz oblasti zaštite okoliša, te da se usvajanjem ovog dokumenta otvaraju vrata BiH za pristup različitim EU fondovima i platformi za zapadni Balkan.

Predstavnica konsultantske kuće Enova d.o.o. Sarajevo, prezentovala je dokument „Utjecaj komunalnog otpada na okoliš na području Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog i Sarajevskog kantona“ koji je urađen u sklopu spomenutog projekta, nakon čega je uslijedila konstruktivna diskusija, koja je pokazala da postoji veliki interes svih učesnika seminara za ovu problematiku.

Seminar je bio namijenjen predstavnicima općina, javnih komunalnih preduzeća, regionalnih deponija i resornih ministarstava koja se bave zaštitom okoliša, a prisustvovalo je trideset predstavnika navedenih istitucija i organizacija.

KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u