KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Kolegij Vijeća razmotrio žalbu advokata

22.07.2017. - Kolegij zatražio informaciju o praksi advokatskog zastupanja u JP Grijanje i zakazao narednu sjednicu Vijeća za 27. juli

najavavijecetxDeseta sjednica Vijeća zakazana za 27 . juli, a utvrđen prijedlog dnevnog reda od devet tački/Foto: Arhiv

Kolegij Općinskog vijeća je 20.jula održao Devetu sjednicu na kojoj je razmatrao: zahtjev za prijenos vlasništva nad izgrađenim vodovodnim i kanalizacionim sistemima čija je izgradnja finansirana od strane Općine Kakanj i žalbu advokata Suada Agića, Ševale Demir, Amine Zulić i Ante Grgića.Riječ je o predmetu vezanom za zastupanje, prema kojemu samo jedan, u javnom postupku odabrani advokat, zastupa interese Vodokoma, kada je riječ o sudskom potraživanju neizmirenih obaveza. Ovoga puta advokati su tražili informaciju i o načinu zastupanja naplate potraživanja JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj. Kolegij je donio zaključak da se od JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj zatraži informacija o tome kakva je njihova praksa i koji su efekti angažiranja advokata.

U vezi Zahtjeva za prijenos vlasništva nad izgrađenim vodovodnim i kanalizacionim sistemima čija je izgradnja finansirana od strane Općine Kakanj, Kolegij je odlučio isti uputiti općinskom načelniku da sa nadležnim službama razmotri mogućnosti i pripremi prijedlog odluke.Podsjaćamo prijenos vlasništva i upravljanja nad ovim objektima traži JP Vodokom d.o.o. Kakanj.

Kolegij je zakazao i Desetu redovnu sjednica Općinskog vijeća za 27. juli 2017.godine (četvrtak) u 9:00 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u