KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Kolegij vijeća razmatra žalbu grupe advokata

18.07.2017. - Kolegij treba utvrditi dnevni red za narednu sjednicu Vijeća , dati mišljenje o žalbi grupe advokata i zahtjevu iz Vodokoma

najavavijecetx

Na sjednici Kolegija Općinskog vijeća koja je zakazana za srijedu 20. jula treba biti utvrđen dnevni red za prvu narednu, odnosno Desetu redovnu sjednicu Općinskog vijeća.

Pored utvrđivanja dnevnog reda za redvnu sjednicu, Kolegij će razmatrati žalbu advokata: Suada Agića, Ševale Demir, Amine Zulić i Ante Grgića i to po drugi puta na istu temu. Riječ je o predmetu vezanom za zastupanje, prema kojemu samo jedan, u javnom postupku odabrani advokat, zastupa interese Vodokoma.

Na dnevnom redu Kolegija naći će se i zahtjev za prijenos vlasništva nad izgrađenim vodovodnim i kanalizacionim sistemema čija izgradnja je finansirana od strane Općine Kakanj i drugih fondova. I u ovom slučaju radi se o Vodokomu koji žele da se ovi sistemi njima daju u vlasništvo i na upravljanje.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u