KakanjLive | Subota, 06.06.2020. godine

Kantonalni konkurs za sudentske stipendije

29.03.2017. - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2016/2017. godinu

stipendije-copy

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištemna području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2016/2017. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Bosne i Hercegovine;imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona; da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući) i da su upisali ljetni semestar akademske 2016/2017. godine.

Kompletan tekst sa uvjetima za prijavu možete vidjeti klikom na KONKURS.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu grada/općine gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu grada/općine, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Više o konkursu možete pogledazi i na: www.zdk.ba

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u