KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Kandidati SDA Kakanj za Općinsko vijeće

08.11.2020. - Saliha Topalović Hamzakadić je na kandidatskoj listi za Općinsko vijeće Kakanj pod rednim brojem 11, dok je Amar Selimović pod rednim brojem 12

sda_vijece_6

Saliha Topalović Hamzakadić
Na kandidatskoj listi za Općinsko vijeće Kakanj pod rednim brojem 11.
Rođena 05.08.1993. godine.
VSS, doktor medicine.
Radi u JU Dom zdravlja Kakanj.
Angažovana je kao ispitivač iz poznavanja pružanja prve pomoći.
Aktivna je u medicinskim udruženjima i asocijacijama.
Članica SDA od 2012. godine.
Udata i majka jednog djeteta.

Amar Selimović
Na kandidatskoj listi za Općinsko vijeće Kakanj pod rednim brojem 12.
Rođen 16.03.1989. godine.
VSS, diplomirani inženjer hemije.
Podpredsjednik Asocijacije mladih SDA Kakanj.
Vijećnik je u aktuelnom sazivu Općinskog vijeća Kakanj.
Zaposlen je u JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.
Neoženjen.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u