KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Kandidati SDA Kakanj za Općinsko vijeće

29.10.2020. - Nerma Aliefendić je na kandidatskoj listi za Općinsko vijeće Kakanj pod rednim brojem 31, a Admir Hadžić pod rednim brojem 32

sda_vijece_16
Nerma Aliefendić
Na kandidatskoj listi za Općinsko vijeće Kakanj pod rednim brojem 31.
Rođena 5.5.1988. godine.
VSS, diplomirani socijalni pedagog.
Radila je u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj.
Aktivistkinja Udruženja žena „Mozaik-kultura-tradicija“ Kakanj.
Članica SDA od 2010 godine.
Zaposlena u JU Centar za socijalni rad Kakanj.
Udata.

Admir Hadžić
Na kandidatskoj listi za Općinsko vijeće Kakanj pod rednim brojem 32.
Rođen 28.10.1989. godine.
VSS, diplomirani ekonomista.
Član SDA od 2010. godine.
Radio je kao turistički vodič u ZDK i kao mobilni bankar za Raiffeisen banku.
Predsjednik MO Doboj.
Zaposlen je u Općini Kakanj.
Neoženjen.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u