KakanjLive | Ponedjeljak, 10.08.2020. godine

Kakanjski pčelari dobili izuzetno korisno postrojenje

29.09.2016. - U prostorijma Udruženja pčelara Bagrem, održana je svečanost, kojom je puštena u rad i predata na upotrebu oprema vrijedna 40 hiljada KM

Riječ je o postrojenjima za proizvodnju satnih osnova, za izradu pogača, duplikator za dezinfekciju voska i pravljenje invertnog sirupa i mlin za medni šećer. Poznato je da najbliže ovakvo postrojenje ima u Bugojnu, tako da je Kakanj prvo mjesto u Zeničko-dobojskom kantonu sa postrojenjima koja prvenstveno služe za proizvodnju satnih osnova koje će se proizvoditi jedino iz voska, bez bilo kakvih drugih supstanci.

Prije puštanja postrojenja u funkciju Udruženje pčelara “Bagrem” Kakanj koje ove godine obilježava 30 godina rada dodijelilo je Općini Kakanj i Humanitarnoj organizaciji World Vision zahvalnice. Svečanosti su prisustvovali i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-dobojskog kantona Himzo Smajić, i ministar za pravosuđe i upravu Mirnes Bašić. Predstavnica World Visiona na ovoj svečanosti bila je Jovanka Imamović.

Satne osnove iz voska kakanjskih pčelara

Senad Čobo, predsjednik Udruženja pčelara Bagrem, o nabavci ove opreme, koja u stvarnosti predstavlja pravu malu fabriku za proizvodnju satnih osnova kaže: “Nabavka ove opreme je značajan iskorak u zdravije i kvalitetnije pčelarenje. Mi smo do sada nailazili na satne osnove sumnjivog kvaliteta na kojima neke pčelinje zajednice nisu htjele da rade. Bilo je satnih osnova na kojima su pčele radile do pola i onda je to sve propadalo. Mi sada imamo priliku da sami sebi radimo satne osnove od čistog voska. Pčelari će zanači koristiti svoj vosak za proizvodnju satnih onova i onda ga koristiti u svojoj zajednici pčela”.

Jedna od urađenih analiza sastava satnih osnova koje su se prodavale u BiH, pokazala je da su analizirane satne osnove sadržavale samo pet posto čistog voska. Ostalo se odnosilo na neke druge materije poput parafina ili goveđeg loja. Korištenje ovakvih satnih osnova, nabavkom ove opreme biće u potpunosti izbjegnuto i u tome se ogleda velika dobit za kakanjske pčelare i konzumente kakanjskog meda.

Mašine za sve kakanjske pčelare

Biće urađen pravilnik kojim će se regulisati način upotrebe i rada ovih mašina. U svakom slačaju, bez obzira što se ove mašine nalaze na upravljanju kod Udrženja pčelara Bagrem, one su namijenjne svim kakanjskim pčelarima. Ovo je posebno naglasio općinski načelnik Nermin Mandra, prilikom obraćanja prisutnima na ovoj svečanosti.

Resorni ministar u Vladi Zeničko dobojskog kantona, Himzo Smajić, je istako doprinos općine Kakanj u razvoj poljoprivrede i najavio operativnost poticaja za pčelarstvo: “U posljednjih sedam dana drugi sam puta ovdje i opet moram reći da u Zeničko dobojskom kantonu, od svih općina, Kakanj kao industrijska općina izdvaja najviše sredstva za razvoj poljoprivrede. Rezultati takvog pristupa su sve vidljiviji i sve značajniji. U našim, kantonalnim programima poticaja za ovu godinu smo predvidjeli i poticaje za pčelarstvo. Vrlo brzo će doći do realizacije tih sredstava”.

Veliki značaj World Vision-a

Postrojenje za proizvodnju satnih osnova i proizvodnju pogačica sa kompletnom pratećom opremom, koštalo je 40.000 KM. Nabavku su finansirali Općina Kakanj i Humanitarna organizacija “World Vision” (Općina Kakanj 25.000 KM, HO “World Vision” 15.000 KM).O realizaciji projkta načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra je reako: “Završavamo ovaj projekat, a moram biti iskren pa reći da nisam ni znao o kakvoj se opremi radi.Vidim da ima veliki značj, za pčelare i u razgovoru sa njima vidim da je ovo od velike važnosti ne samo za kakanjske pčelare. Praktično za cijeli Zeničko-dobojski kanton pa i šire. Po ko zna koji puta, zahvaljujem se organizaciji World Vision, koja je uvijek spremna da podrži ovakve i slične projekte.Smatram da je njihova pomoć u realizaciji ovog projekta važnija, jer mi imamo obavezu da pomažemo naše proizvođače i svakoga ko želi da radi. Ali kada dođe sa strane neka humanitarna organizacija onda nikada ne smijemo zaboraviti ljude koji tako pomažu”.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u