KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Kakanjski izborni rezultat u odnosu na prošle izbore

18.10.2016. - U odnosu na lokalne izbore 2012. godine najviše su izgubili A-SDA i SDP, a najviše je profitirala Stranka za Bosnu i Hercegovinu

rasporedmandata

Centralna izborna komisija BiH je ponedjeljak 17. oktobra donijela Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2016. godine. Odluka o utvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora 2016. javnosti je dostupna na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Sastav Općinskog vijeća Kakanj

Na osnovu tabelarnih prikaza rezultata izbora koje je objavio CIK u Općinskom vijeću Kaknja raspored mandata izgleda ovako:

SDA BiH, 11 mandata: Džemal Bećirhodžić, Aldin Šljivo, Edin Aliefendić, Mejrema Purišević, Muhamed Kubat, Senad Alajbegović, Izudin Hrusto, Haris Veispahić, Adnan Ibrahimspahić, Amar Selimović i Safet Šahman;

SBB-Fahrudin Radončić, 5 mandata: Semir Mušija, Jasmin Mušanović, Rizah Haračić, Mirnes Merdić i Mugdin Gorak;

Stranka za BiH, 5 mandata: Mirsad Tursum, Rešad Merdić, Fahrudin Buza, Adisa Čehajić i Zerina Kovač;

SDP BiH, 3 mandata: Enes Piljug, Eldin Mijoč i Ahmed Begić;

DF, 2mandata: Nusret Muslić i Sedmedin Amidžić;

HDZ BiH,2 mandata: Slaven Katičić i Ivica Petrović;

A-SDA, 1 mandat, Elvedin Delić i

Nacionalne manjine, 1 mandat, Mujo Fafulić.

Petnaest vijećnika već su u ranijem ili ranijim mandatima obavljali ovu dužnost. Iz posljednjeg saziva Općinskog vijeća je 14 vijećnika, dok je jedan vijećnik (Rizah Haračić) vijećničku dužnost obavljao još ranije.Petnaest mandata su dobili vijećnici koji do sada nisu bili birani u Općinsko vijeće Kaknja.

Tri žene u Općinskom vijeću: Mejrema Purišević, Adisa Čehajić i Zerina Kovač, od toga dvije iz Stranke za BiH, je značajan pomak u korist žena u Vijeću, s obzirom da 2012. godine na lokalnim izborima nijedna žena nije dobila mandat.

Postigli više u odnosu na ranije

Stranka demokratske akcije skoro u brojku je postigla planirani izborni rezultat od 6800 glasova za Vijeće Općine Kakanj. U odnosu na postavljeni cilj, ostvareno je 249 glasova manje, odnosno 6551. Međutim kada se posmatra procentualno u odnosu na broj važećih listića SDA je napravila bolji izborni rezultat u odnosu na 2012. godinu. Te godine od ukupno važećih listića 20.432 SDA je osvojila 34,78 posto, a na ovim izborima od 17.772 važeća listića SDA je osvojio 37,94 posto glasova. Gledano na ovaj način SDA je napravila bolji rezultat nego prije četiri godine.Dodali se tome i pobjeda za poziciju Općinskog načelnika, sa 13.085 glasova za Nermina Mandru, kandidata SDA, onda je ova Stranka apsolutni dobitnik loklanih izbora u Kaknju.

Bolje su prošli i Stranka za BiH i SBB Fahrudin Radončić. I jedna i druga stranka su dobile povjerenje za po pet mandata. Poredeći ova dva rezultata Stranka za BiH je napravila iznenađenje, jer se od Saveza za bolju budućnost očekivalo i više od pet mandata. Treba reći da Stranka za BiH nikada u Općinskom vijeću Kaknja nije imala pet vijećnika i da je ovo bolji izborni rezultat i od vremena kada je ova Stranka bila puno moćnija i puno organizovanija.

HDZ BiH, i u ovom mandatu će imati dva vijećnika i tu se ništa nije promijenilo. To im je omogućeno sa čak 200 glasova manje u odnosu na prošle lokalne izbore. Tako da se može govoriti i o padu broja birača za HDZ. Prije četiri godine za kandidate HDZ-a glasalo je 1306, dok je na ovim izborima to učinilo 1105 birača.

U Demokratskoj fronti su očekivali više. To se i moglo dogoditi da po konačnom objavljivanju rezultata CIK-a, A-SDA nije prešla izborni prag od tri posto. Dva vijećnička mjesta DF-a su obezbjeđena uz povjerenje 1.436 birača.

Kod nacionalnih manjina Mujo Fafulić je postigao bolji rezultat u odnosu na 2012. godinu. Tada je ušao u Općinsko vijeće sa 338 glasova, dok je na ovim izborima dobio povjerenje 440 birača.

Postigli manje u odnosu na ranije

Ako SDP i DF smatramo strankama lijeve orijentacije, socijaldemokratske, onda je ljevica u Kaknju doživjela blagi pad za manje od jedan odsto u odnosu na 2012. godinu. Međutim, ako posmatramo samo SDP, onda je gubitak tri vijećnička mjesta i tačno 2008 glasova za listu općinskog vijeća veliki poraz SDP-a u Kaknju. Za SDP se uvijek govorilo da ima stabilnu i definisanu, sigurnu kakanjsku biračku grupu od tri do četiri hiljade glasova. Ovoga puta više od dvije hiljade redovnih SDP birača svoje povjerenje je dalo nekome drugom.

Međutim najviše je izgubila Stranka demokratske aktivnosti A-SDA. Na lokalnim izborima 2012. godine, za njihovu listu općinskog vijeća glasalo je 2819 birača, na ovim izborima 519, što je bilo jedva dovoljno za jedan mandat, u odnosu na četiri koja su imali kada su se pojavili na kakanjskoj političkoj sceni prvi puta, 2012. godine.

rezultatikakanj

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u