KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Kakanjski dijabetičari u Slatkom životu

16.08.2018. - „Slatki život“ je udruženje građana dijabetičara sa područja Općine Kakanj. Sa članskom knjižicom Udruženja je 196 kaknjskih dijabetičara. Pronašli su zajedniči interes i sa Udruženjem lakše prolaze kroz teškoće koje donosi šećerna bolest

slatkiradnovrijeme
Na osnivačkoj Skupštini održanoj u decembru 2013. godne skupina građana Kaknja oboljelih od dijabetesa obnavila je rad Udruženja. U februaru naredne goddine Udruženje je registrovano u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, i od tada počinje novi život u „Slatkom životu“. Inače, Udruženje dijabetičara „Slatki život“ Kakanj prvi put je osnovano 1990. godine, ali je zbog ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini u periodu 1991-1995. godina, moralo prekinuti sa radom.

Aktivnosti u ovoj godini

U ovoj godini Udruženje je godišnjim Programom rada aktiviralo dva važna projekta. Aplicirali su projektom prema Općini Kakanj, u sklopu Regionalnog program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (RelOaD). O sudbini ovog projekta još uvijek, Udruženje nema informacija.
Tu je i aplikacija sa projektom pod nazivom „ I sa šećerom moram živjeti“ po Javnom pozivu Općine Kakanj nevladinim organizacijama za 2018. godinu. Aplikacija je prihvaćena. U Udruženju su zadovoljni podrškom i projekat je u toku realizacije.

Iz godišnjeg programa dio aktivnosti je realizovan: Edukacija o dijabetesu u JU Dom zdravlja Kakanj, mjerenje šećera u MZ Brnjic te Ulične aktivnosti, uglavnom kontrola ŠUK-a. Tokom posljednjih Kakanjskih dana ova aktivnost je izvedena, u jednom danu, kada se mjerenju šećera odazvalo 170 građana. Kod 12 građana ustanovljeno je postojanje šećera u krvi iznad normalnih vrijednosti. Inače u Udruženju je tri puta sedmično, tokom cijele godine, moguća kontrola dnevne i tromjesečne razine šećera u krvi. Do kraja godine planirano je još jedno predavanje u JU KSC Kakanj i Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa 14.11.2018, sa uličnim aktivnostima. Planiran je i interaktivni kontakt-radionica sa predavačem, na temu „Dijabetična retinopatija“ sa doktorom specijalistom iz JU bolnica Doboj Jug. 

Ranije realizovani projekti

Kao što su aktivni u ovoj godini, u „Slatkom životu“ su od obnavljanja rada Udruženja realizirali niz programskih aktivnosti kojima se pokušalo djelovati preventivno ali i proaktivno u borbi protiv dijabetesa. Činili su to ili kao nosioci aktivnosti ili kao partneri sa nekom drugom organizacijom. Tako izdvajaju prvo predavanje građana Kaknja o dijabetesu iz 2014. godine. Zatim tromjesečni projekat iz 2015. godine „Poboljšanje kontrole dijabetesa, prevencija komplikacija dijabetesa u Općini Kakanj“ uz pomoć i donaciju kompanije Nordisk Pharma d.o.o. iz Sarajeva. U 2016. godini značajno je istaći zajednička druženja djece i roditelja djece oboljele od dijabetesa. Tako je organizovan odlazak djece sa roditeljima u posjetu Visokom. Iste godine je organizovan trodnevni boravak djece sa roditeljima u Dijabetes dječijem kampu u Zaostrogu, Republika Hrvatska.

lukicMirko Lukić, predsjednik Udruženja dijabetičara

U toku 2017. godine su održane četiri edukacije o bolesti dijabetesa, a 14.11.2017. godine na Svjetski dan borbe protiv dijabetesa „Slatki život“ iz Kaknja je bio saradnik Općini Kakanj u realizaciji projekta „Zajedno smo jači“. Taj dan, aktivisti Udruženja su na platou ispred zgrade BH Pošte izvršili mjerenje nivoa šećera u krvi za 326 građana.

Posebni programi za djecu

Poseban program za djecu ima kontinuitet. Tokom 2017. godine je u organizaciji Centra za borbu dijabetesa Zenica dvoje djece iz Udruženja „Slatki život“ boravilo tri dana u kampu za dijabetes u Zaostrogu, a iste godine je sa ovim Centrom obezbjeđeno da četvoro djece sa drugom dijecom iz ZDK borave u rekreacionom centru Ajdinovići u Olovu.
Prema podacima koje ima Udruženje ukupan broj djece oboljele od dijabetesa na području Kakanj je 10, uz napomenu da od ovog broja samo su dva djeteta članovi Udruženja dijabetičara „Slatki život“ Kakanj. Ostala djeca svoja prava ostvaruju putem kantonalnog Udruženja dijabetičara u Zenici.
Iz Udruženja „Slatki život“ pozivaju roditelje djece sa dijabetisom, dobi do 15 godina, da se jave u Udruženje i da zajedničkim djelovanjem ostvare neka od prava preko Centra za socijalni rad u Kaknju. Neki od roditelja su ova prava već iskoristili, a poziv se odnosi na djecu i roditelje koji to pravo nisu koristili. Riječ je o novčanoj pomoći.

Kako postati član Udruženja

Učlanjenje u Udruženje se može izvršiti dolaskom u Udruženje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 13 sati. Tom prilikom se izvrši upisivanje ličnih podataka, te uplata godišnje članarine od 12 KM. Prostorije se nalaze u Lameli-C, ulaz je od rijeke Zgošće, kod mosta prema Boračkoj zgradi. Za djecu učlanjenje mogu izvršiti roditelji.
Udruženje na dan 31.07.2018. godine broji 196 aktivnih članova, uz napomenu da svi članovi nisu oboljeli od dijabetesa. U Udruženje se može učlaniti svaki mještanin Općine Kakanj, bez obzira na pol, vjersku i nacionalnu i drugu pripadnost i orijentaciju, i ne moraju biti osobe oboljele od dijabetesa. Prema neslužbeniom podacima sa kojima vladaju u Udruženju, na području Općine Kakkanj registrovano je oko dvije hiljade obeljelih od dijabetisa.

Pomoć članovima Udruženja

Udruženje svojim članovima pomaže odmah nakon učlanjenja. Svaki novi član učlanjenjem dobija aparat za mjerenje šećera u krvi, 10 trakica i 10 iglica, uz stručna uputstva rukovanjem aparatom medicinskog tehničara u Udruženju. Pored toga članovima Udruženja se pruža mogućnost pristupačnijeg načina dobivanja medicinskih pomagala, besplatna mjerenja ŠUK-a, edukacije, a za djecu oboljelu od dijabetesa se omogućava boravak u nekom od centara za rekreaciju, što se radi u saradnji sa Udruženjem dijabetičara ZE-DO kantona.

O svemu što ste pročitali razgovarali smo sa Mirkom Lukićem, predsjednikom Udruženja i Nikolom Tuka, predsjednikom Komisije Udruženja za suradnju sa organizacijama i institucijama. Još smo pitali kakava je suradnja sa organizacijama u lokalnoj zajednici. Pored toga što su istakli firme i ljude koji se odazivaju na pozive iz Slatkog života, rekli su nam: „Udruženje ima veoma dobru saradnju sa JU Dom zdravlja Kakanj, koja nam obezbjeđuje prostorije za edukativne časove, a nerijetko nam pomognu i u organizovanju edukacija uz prisustvo doktora dijabetologa. I lokalna zajednica, prvenstveno Općina Kakanj nam pruža razne vrste pomoći počev od novčanih sredstava do ustupanja prostora u JU KSC Kakanj.

lukicisestraAmina Čatić, medicinska sestra i Mirko Lukić tri  puta sedmično pružaju usluge članovima Udruženja

Na kraju posjete ovom Udružennju predsjednik Lukić nam je rekao i ovo: „Slatki život“ će provoditi sveobuhvatnu, kontinuiranu i pristupačnu zaštitu osoba oboljelih od dijabetesa, sudjelovati u unaprijeđenju i promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti i pokušati sa pravovremenim i aktivnim djelovanjem liječenja oboljelih. Sve ove aktivnosti će se provesti sa ciljem kontinuirane edukacije, predavanja, mjerenja šećera, nabavke i podjele medicinskih sredstava i aparata kako bi se dijabetičari osjećali bolje i kako bi im se poboljšala kvaliteta života. Zato su u našem Udruženju svi dobro došli“.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u