KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Kakanjske prirodne ljepote-LOPARAC I DEVETACI

11.04.2017. - U kanjonu rijeke Zgošće su Loparac i Devetaci, pomalo zboravljeni ali još uvijek neodoljivo privlačni

Loparac i Devetaci se nalaze u kanjonu rijeke Zgošće, uz cestu koja povezuje kakanjsku Mjesnu zajednicu Tršće, prema Ponijerima i Mjesnu zajednicu Zagrađe, na putu prema Bočici.

Loparac je atraktivan naročito u ljetnom periodu, jer netaknuto prirodno okruženje pruža nezamjenjiv osjećaj izoliranosti i slobode! Dok za Loparac ne postoje zapisi zašto i kada je dobio taj naziv, za Devetake mještani kažu da je dobio ime po devet izvora koji postoje na tom području.

Stijene kanjona rijeke Zgošće u Loparcu i Devetacima pogodne su za ekstremne sportove, kao što je ekstremno planinarenje, a prostor uz korito rijeke Zgošće može poslužiti za relaksirajuće pješačenje ili za ekstremni biciklizam.

Tokom ljeta mnogobrojni izletnici posvećuju izuzetnu pažnju, naročito Loparcu, koji je pogodno područje za kupanje,ali i kampovanje.

Na ovom prostoru obitavaju mnoge biljne i životinjske vrste, a naročit je poduhvat ( što je dokazano ) u kasno ljeto na stijenama kanjona pronaći divlji karanfil, uglavnom bijele boje koji raste sam na stjenovitim dijelovima kamenih gromada koje okružuju područje.

Kakanjlive/UG Bazen Benat Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u