KakanjLive | Petak, 29.05.2020. godine

Kakanjske prirodne ljepote-BUKOVICA I GORNJA TRSTIONICA

20.04.2017. - Prašumsko područje koje treba zaštititi!

 

Bukovicu i Gornju Trstionicu, kao prirodno područje, Zeničko - dobojski kanton davno je trebalo da zaštiti, no kako ni do danas nisu doneseni adekvatni zakoni, Bukovica i Gornja Trstionica su prepušteni zubu vremena. Ljubiteljima prirode, ostavljeno je da sami, po svojoj savjesti, brinu o ovom bogatom šumskom i riječnom području.

Centar za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uradio je studiju "Valorizacije prirodnog prašumskog područja Gornja Trstionica-Bukovica" i dao prijedlog da se trajno zaštiti ovo prašumsko područje, jer bi se zaštitom ovog područja mogao omogućiti turistički razvoj Kaknja.
( Prašumsko područje se nalazi na nadmorskoj visini od 1005 do 1112 metara.)

Područje Bukovice i Gornje Trstionice,sa 32,5 hektara površine, predstavlja neprocjenjivo prirodno blago Bosne i Hercegovine, riznicu bioodiviziteta i genofonda. Također, tokom dosadašnjih istraživanja pokazalo se da se na ovom području mogu pronaći gljive koje se rijetko pronalaze u šumskim i prašumskim područjima u BiH i šire u regonu.

Rijeka Bukovica lijeva je pritoka rijeke Trstionice u koju se ulijeva u Kraljevoj Sutjesci. Obje rijeke su bogate potočnom pastrmkom. Rijeka Bukovica je adekvatni prirodno rashladni sistem za ljubitelje prirode tokom ljetnih dana, a, također, geografski predstavlja „prečicu“ prema starom gradu Bobovcu, koji se nalazi u općini Vareš.

Istraživanja su pokazala da na prostoru prašumskog područja obitava 84 posto raritetnih i srednje raritetnih zajednica, dok 27 posto zajednica sadržava veći broj endemičnih vrsta, a čak 60 posto od prisutnih zajednica ima izuzetno važnu ulogu u funkciji opstanka pejzaža.

Vezani tekst: Kakanjske prirodne ljepote-LOPARAC I DEVETACI

Kakanjlive/UG Bazen Benat Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u