KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Kakanjske Poruke sa kamena odlaze u Maglaj

13.03.2018. - U petak, 16. marta u Maglaju će o kulturnom identitetu i globalizaciji maglajskim gimnazijalcima govoriti tim edukatora Gradske biblioteke Kakanj

porukeukaknjuDetalj sa kakanjskih, decembarskih Poruka

Kakanjske Poruke sa kamena su ušle u šestu godinu realizacije, a ovogodišnja tema već je elaborirana u Gradskoj biblioteci. Ovoga puta projektne aktivnosti se realiziraju i u Maglaju. Edukativna radionica bit će realizirana sa maglajskim gimnazijalcima, a edukatori su: prof. dr. EsadDelibašić, prof. AdisBešić i Samir Purić, student IV godinefilozofskogfakulteta. Poruke sa kamena io edukatori mladim Maglaja će približiti osnovne pojmove: kultura, identitet, kulturna raznolikost, interkulturalno, multikulturalno, tolerancija, globalizacija... Zatim kulturne identitete: jezik, književnost, umjetnost, religija, i tradicija. Još će se govoriti o globalizacijskim procesima i posljedice globalizacije – na primjeru BiH. Biće riječi i o značaju kulturnog identiteta – osobno i kolektivno.
Voditelj projekta Sena N. Čišija očekuje nakon radionice u Kaknju da će i ova u Maglaju završiti uspješno.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u