KakanjLive | Ponedjeljak, 10.08.2020. godine

Kakanjcima uskraćeno tri stotine hiljada KM

04.02.2016. - U odnosu na ranije Kaknj će od indirektnih poreza inkasirati 300 hiljada KM manje

novac_texst
Najnovija odluka Ministarstva za finansije F BiH o promjeni formule za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza Kaknju je donijela budžetsko umanjenje u iznosu većem od 300.000 KM.
Iz godine u godinu, i to postaje redovna praksa, Kakanj ne može ostvariti čak ni prikhod koji mu prema zakonskim propisima pripada na razmjere zagađenja i devastacije prostora.

Tako već godinama kontinuirano kasni upšlata sredstva koja se Kaknju moraju isplaćivati za aerozagađenje. Ova sredstva Termoelektrana Kakanj redovno, uplaćuje Federalnom fondu za zaštitu okoliša koji uzima jedan dio, a drugi prebacuje Zeničko-dobojskom kantonu koji opet uzima svoj dio, i na kraju i taj jedan dio koji bi trebao doći do Kaknja kasni.

Kontinuirano kasne i sredstva od koncesija koja Zeničko-dobojski kanton ubire na području Kaknja, a koja jednim dijelom pripadaju Općini Kakanj. Dakle, kakanjski privredni subjekti redovno uplaćuju naknade za koncesije Zeničko-dobojskom kantonu koji uzima jedan dio koji mu po zakonu pripada, a dio koji treba isplatiti Općini Kakanj je u velikom zakašnjenju.

Sve ovo proizvodi probleme u budžetskom poslovanju Općine Kakanj od koje se, razumljivo, traži da redovno izvršava obaveze prema socijalnim kategorijama, izvođačima radova, studentima, učenicima, boračkim organizacijama, javnim ustanovama, sportskim klubovima…

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u