KakanjLive | Nedjelja, 06.12.2020. godine

Jesenje plavo prskanje koštičavog voća

22.10.2017. - Zasade koštičavog voća neophodno je zaštititi preparatima na bazi bakra u fenofazi opadanja lišća

zimska-zastita-vocaka

Najbolji efekti se postižu izvođenjem dva tretmana. Prvi tretman treba obaviti na početku opadanja lišća, kada je opalo 30-40% lišća, a drugi kada je opalo 70-80% kako bi depozit preparata dospio na rane na lastarima, koje nastaju prilikom opadanja lišća. Ove rane su ulazna mjesta za infekcije gljivama Stigmina carpophilla (prouzrokovača šupljikavosti lista) i Cytosporacincta (prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka). Takođe, ovi tretmani utiču i na smanjivanje infektivnog potencijala patogena koštičavih voćnih vrsta kao što su Taphrina deformans koja je prouzrokovač kovrđavosti lista breskve, kao i gljiva iz roda Monilinia. Ovim tretiranjima suzbija se i fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe pv. syringe.

Primjenjuju se sredstva na bazi bakra (pr.Bakarni Oksihlorid 50)

Prskanja obaviti kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne. Prije upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Takođe mjera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja dijelova stabla (ljuštenje kore, smolotočina, i dr.), naročito u uslovima blagih zima  je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u stablu, i na taj način umanjujemo vjerovatnoću oštećenja tkiva. Osim toga smjesa ima i fungicidno-baktericidni efekat.Krečenje uslijed usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbjegavanju ranih proljetnih mrazeva. Ova mjera najviše efekata daje kod koštičavog voća (prije svega kajsije, breskve, ali i šljive i višnje/trešnje).

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u