KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Jednoglasan rad Općinskog vijeća Kakanj

30.04.2019. - Općinsko vijeće Kakanj dana sje održalo 30. Redovnu sjednicu i sve materijale predložene u okviru 12 tački dnevnog reda prihvatilo jednoglasno uz samo jednu diskusiju

IMG_0101

U odnosu na dnevni red u pozivima za ovu sjednicu dostavljen je još jedan materijal kojim je dopunjen današnji rad Vijeća. Naime, Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina dostavila je Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije glavnog voda transportnog cjevovoda Bukovica u MZ Kraljeva Sutjeska što je jednoglasnim izjašnjavanjem uvršeteno u dnevni red.

Svi materijali, prijedlozi odluga, rješenja, izvještaji na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj, usvojeni su jedmnoglasno, a u diskusiji tokom svih tački dnevnog redan učestvovao je samo jedan vijećnik Semir Mušija i to kada je na razmatranje ponuđen Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu.

Kao prvu tačku dnevnog reda Vijeće je jednoglasno i bez diskusija usvojilo Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj za period 2019.-2023. Godina.

Do kraja sjednicve i sve ostale tačke prihvaćene su jednoglasno i bez diskusije. Tako su redom usvojeni: Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“;
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Pitka voda“ Kakanj;Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta; Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica; Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra; Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2018-31.03.2019.godine
i Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa.

Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja/licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj također je prihvaćen jednoglasno, a u Komisiju su imenovani: Safet Šahman, Evelin Bitić, Vinka Aletović, Mirnes Merdić, Nihad Bliznović, Elvedin Gačić, Sedin Kokić, te Ivica Petrović.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u