KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Javno-privatno partnerstvo

25.05.2017. - Stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva

zgradavladezenica
Zeničko-dobojski kanton je, u saradnji sa partnerskim projektima finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (Projekat lokalnog razvoja GOLD i Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH SGIP), finalizirao novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP) kojeg čine:Zakon o javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/16) iUredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 3/17).

Uvažavajući da je model javno-privatnog partnerstva novina u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za privredu, u saradnji sa USAID SGIP projektom, u periodu maj-juni 2017. godine organizuje u svim općinama, Gradu Zenica i sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Konsultacije su namijenjene predstavnicima svih javnih tijela (organ uprave, upravne organizacije, javna preduzeća i institucije) sa svih nivoa vlasti (Kanton, općina, Grada Zenica).

Stručne konsultacije će se realizovati prema sljedećem planu:
Tešanj, 22.5. (pon), 11:00-13:00, Nova sala Općinskog vijeća;
Usora, 23.5. (uto), 09:00-11:00, Sala Općinskog vijeća;
Doboj Jug, 23.5. (uto), 13:00-15:00, Sala Općinskog vijeća;
Olovo, 29.5. (pon), 11:00-13:00, Sala Općinskog vijeća;
Breza, 30.5. (uto), 11:00-13:00, Sala Općinskog vijeća;
Zenica, 31.5. (sri), 11:00-13:00, Velika sala Grada Zenica;
Žepče, 1.6. (čet), 11:00-13:00, Sala Općinskog vijeća;
Nivo kantona, 2.6. (pet), 10:00-12:00, Zgrada Vlade sala 301;
Zavidovići, 13.6. (uto), 11:00-13:00, Sala Općinskog vijeća;
Vareš, 15.6. (čet), 11:00-13:00, Velika sala Općine Vareš;
Kakanj, 20.6. (uto), 11:00-13:00, VIP sala Općine Kakanj;
Maglaj, 21.6. (sri), 11:00-13:00, Sala Općinskog vijeća;
Visoko, 22.6. (čet), 11:00-13:00, Velika sala Općine Visoko.
Ovim putem Ministarstvo za privredu poziva sva javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona da učestvuju u stručnim konsultacijama kako bi se, u konačnici, dobio što veći potencijal za razvoj novih projekata.

Ministarstvo za privredu

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u