KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Javni poziv za Pokreni svoj posao u Kaknju

15.03.2018. - Javni poziv za nezaposlene osobe kao i fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u 2018. godini

 

kakanj_zgrada_opcineJavni poziv za nezaposlene osobe kao i fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u 2018. godini: Kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” Općina Kakanj dodjeljuje podsticajna sredstva
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, broj: 01/1-16-13/18 od 30.01.2018. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu, projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u 2018. godini, a nemaju obaveza po osnovu javnih prihoda, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2018. godini.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanja malih biznisa – preduzeća – d.o.o., obrt i srodne djelatnosti (osim poljoprivrede), apoteke i biroi koji pružaju stručne usluge.

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 350,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 175 KM/mjesec);
sufinansiranje troškova pokretanja registrovane djelatnosti (nabavka mašina, opreme i repromaterijala neophodnog za registrovanu djelatnost) u iznosu do 3.000,00 KM.
Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

- Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom na Zahtjev-Pokreni svoj posao 2018.;
- Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Općine Kakanj/rješenje o registraciji djelatnosti;
- Biznis plan (obrazac preuzmite klikom ovdje );
- Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“, a o čemu će redovno dostavljati odgovarajući dokaz (kopiju uplatnice/specifikacije iz koje su vidljive uplate doprinosa, za svaki mjesec u ugovorenom periodu).
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže do 30.11.2018. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Općina će korisniku podsticajnih sredstava odobreni iznos za nabavku mašina, opreme i repromaterijala uplatiti nakon dostavljanja predračuna za nabavku i ovjerene izjave o namjenskom utrošku sredstava, a troškove obaveznih doprinosa će uplaćivati mjesečno.

Odabrani korisnici predmetnih podsticaja preuzimaju obavezu da u roku od 30 dana od dana isplate podsticajnih sredstava Općini dostave račun za nabavku (faktura uz fiskalni račun).

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu koji se može pogledati klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u