KakanjLive | Ponedjeljak, 21.09.2020. godine

Javni poziv za podsticaj poduzetništva

15.02.2018. - Zahtjevi za podsticaje mogu se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj i sa neophodnom dokumentacijom predati na istom mjestu tokom godine, a najkasnije do 14.12.2018. godine.

kakanj_zgrada_opcine

Općinska podsticajna sredstva za razvoj poduzetništva i obrta za 2018.godinu
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, broj: 01/1-16-13/18 od 30.01.2018. godine, koji je usvojilo Općinsko vijeće, Općinski načelnik objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu

Obavještavaju se vlasnici obrtničkih radnji u osnovnom zanimanju, te trgovačkih i ugostiteljskih radnji i preduzeća – d.o.o. koji registruju djelatnost na području općine Kakanj u periodu od 15.12.2017. – 14.12.2018. godine, da mogu Općini Kakanj podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu. U Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu planirana su sredstva za refundaciju troškova osnivanja obrtničkih (u osnovnom zanimanju), trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća – d.o.o..

Zahtjevi za ovu vrstu podsticaja mogu se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj (klikom na:ZAHTJEV-PODSTICAJ ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT) i sa neophodnom dokumentacijom predati na istom mjestu tokom godine, a najkasnije do 14.12.2018. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu koji se može vidjeti klikom na PROGRAM PODSTIAJA U PODUZETNIŠTVU.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za Lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u