KakanjLive | Nedjelja, 05.07.2020. godine

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za poduzetništvo

21.08.2017. - Općinski načelnik je raspisao javni poziv za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat “Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih”

zgrada_opcine
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-4-16/17 od 02.02.2017. godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-9-270/17 od 28.06.2017. godine usvojene od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava
za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat “Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih”

Obavještavaju se poduzetnici i obrtnici sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat “Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih”.
Pravo učešća u Javnom pozivu imaju registrovana pravna i fizička lica (osnovno zanimanje) osim trgovine, ugostiteljstva i poljoprivrede, a koja su mašine i drugu opremu nabavila u 2017. godini.
Sufinansiranjem troškova nabavke novih mašina i druge opreme nastoji se pružiti podrška registrovanim poduzetnicima i obrtnicima sa područja općine Kakanj, a u svrhu razvoja poduzetničke inicijative, povećanja kvaliteta proizvodnje, proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih.
Podsticajna sredstva iznose 50% od vrijednosti nabavke, a maksimalan iznos podsticaja je do 5.000,00 KM.

Zainteresovani uz prijavu na Javni poziv dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. Ovjeren i potpisan zahtjev koje se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj
2. Kratak opis poslovnih aktivnosti;
3. Rješenje o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. odnosno rješenje o registraciji obrtničke djelatnosti;
4. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku-Kantonalni ured Zenica);
5. Račun za nabavku mašine ili druge opreme iz 2017. godine (faktura uz fiskalni račun);
6. Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima (uvjerenje Poreske uprave, uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje – ukoliko su PDV obveznici).

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 29.9.2017. godine.
Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati.

Press Općine Kakanj

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u