KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

Javna rasprava za dodjelu koncesije Rudniku

07.12.2017. - U toku je javna rasprava u vezi dodjele koncesije Rudniku mrkog uglja Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj

proizvjammav

U toku je javna rasprava za izdavanje saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“, za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj.

U skladu sa zaključcima 14. Sjednice Općinskogvijeća Kakanj organizatori javne rasprave su Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. Kontakt osobe za provođenje javne rasprave su Mirza Fazlić i Nurčo Kurtović.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti na dan održavanja cenralne javne rasprave ili najkasnije do 15.12.2017. godine na adresu: „Općina Kakanj – Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina“, Ulica branilaca, 72240 Kakanj.

Centralna javna rasprava na kojoj će svi prisutni moći dobiti pojašnjenja će se održati 13.12.2017.godine u sali Općinskog vijeća Kakanj 13.12.2017. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona broj: 032 / 771 – 817, i 032 / 771 – 815.

Karta

Materijali o kojima se vodi javna rasprava se mogu preuzeti klikom na naslove: Zahtjev za izdavanje saglasnosti, Studija.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u