KakanjLive | Utorak, 20.04.2021. godine

Javna rasprava o Regulacionom planu Kaknja

07.10.2019. - Otvorena javna rasprava o Nacrtu izmjene i dopune Regulacionog plana “Kakanj”

kakanjpan
Otvorena je javna rasprava o Nacrtu izmjene i dopune Regulacionog plana “Kakanj”. Uvid u Nacrt se može izvršiti do 30. oktobra 2019. godine svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

Centralna javna rasprava će se održati 16. oktobra 2019. godine s početkom u 11.00 sati u jednoj od sala Općine Kakanj.

Pozivamo vlasnike nekretnina, nosioce javnih ovlaštenja, javna preduzeća, kao i ostale zainteresirane strane u procesu planiranja da se uključe u javnu raspravu i da aktivno učestvuju u procesu izrade plana.

Sugestije i mišljenja se mogu dostaviti u pisanoj formi do 30. oktobra Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u