KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

Jama Begići-Bištrani godinu dana poslije

13.10.2016. - Ovih dana, 12 mjeseci poslije oktobarske nesreće na ulazu ispred jame “Begići Bištrani”, nalazi se rudarska mehanizacija vrijedna više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Upravo je to oprema za lakše i sigurnije uvjete rada, a puno produktivnija u odnosu na stare i prevaziđene tehnologije

sekcije_za_novo siroko_celoSekcije za novo široko čelo, prvo u jami Begići-Bištrani

Na današnji dan, prije godinu dana u Jami „Begići Bištrani“su poginula četriri rudara, a dva povrijeđena, jedan teže, drugi lakše. Podsjećamo, te noći u trećoj smjeni poginuli su: Muhamed (Muhameda) Sarač, Nermin (Kasima) Mušija, Mijo (Ilije) Stojčić i Sejad (Nedžiba) Gađun.

Još su svježe sjećanja na događaje koji su se u toj noći i u narednih nekoliko dana smjenjivali u Pogonu Haljinići kakanjskog Rudnika.

Kada se događaju rudarske nesreće, bilo gdje na našim prostorima, aktueliziraju se priče i obećanja o modernizaciji rudnika, o većem stepenu zaštite, o humanizaciji rudarskog posla... Pričala se ista priča i poslije prošlogodišnje trinaestooktobarske nesreće i nije završilo samo na priči i obećanjima.

Ovih dana, 12 mjeseci poslije nesreće na ulazu ispred jame “Begići Bištrani”, nalazi se rudarska mehanizacija vrijedna više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Upravo je to oprema za lakše i sigurnije uvjete rada, a puno produktivnija u odnosu na stare i prevaziđene tehnologije.

Mjesec dana poslije nesreće, u novembru prošlegodine, potpisan je ugovor za nabavku širokočelne mehanizovane kompleksne opreme vrijednosti 18,5 milina KM. Oprema je nabavljena, i za dvije do tri sedmice počinje njeno transportovanje i montiranje u prvom otkopnom polju Jame „Begići Bištrani“.

Na tome se nije stalo.

U toku je realizacija Projekta ugradnje opreme za sistem praćenja parametara jamskog zraka za jamu “Begići Bištrani” koji u realnom vremenu prati plinsku strukturu, temperaturu i brzinu krtanja jamskog zraka.

istovar_elementa za_donju_sinu_1Istovar elemenata za novi transportni sistem donjom šinom sa dizel lokomotivom

Za bezbjedniji i lakši, a efikasniji transport rudarske opreme, potrošnog materijala, upravo ovih dana se realizira projekat, opet za jamu “Begići-Bištrani”, transportnog sistema, dizel lokomotivom sa donjom šinom, vrijednosti 2,7 miliona KM.

Šta sve ovo znači za rudare, rekao nam je direktor Rudnika Kakanj, mr.sci. Kasim Alajbegović: „Nova širokočelna oprema koje je zaključno sa 15. septembrom isporučena iz Republike Poljske po pitanju sigurnosti pokriva u stoprocentnom iznosu prostor u kojem ljudi rade. Pored toga što je sigurna i visoko je produktivna. Za rudare i sve nas u Rudniku to je prije svega sigurnije otkopavanje, pa tek onda veća proizvodnja i novi prihodi“.

kasim_alajbegovic_2Direktor Rudnika mr.sci. Kasim Alajbegović

Dok smo sa divljenjem promatrali novu rudarsku mehanizaciji, čiji pojedini dijelovio, poput hidralične sekcije imaju težinu i od 15 hiljada kilograma, razgovarali smo i sa tehničkim rukovodiocem jame “Begići Bištrani” Emirom Aliefendićem. O njenoj korisnosti, kaže: „Višestruka je korist nove opreme. Prije godinu dana, ovdje iz ove jame, otišla je tužna vijest o rudarskoj nesreći. Dakle, prvo ističem taj sigurnosni aspekt. Sa ovom širokočelnom opremom imamo kompletnu zaštitnu fizičku pokrivenost radnog prostora.Važna je i proizvodna stabilnost širokočelnog kapaciteta, a koju ćemo dobiti upotrebom ove oprme. Napravljen je i iskorak u modernizaciji i automatizaciji rada“.

emir_aliefendicTehnički rukovodilac jame "Begići-Bištrani" Emir Aliefendić

Predsjednik Sindikata radnika Pogona Haljinići, Ferid Topalović govori iz ugla sindikata o modernizaciji uvjeta za rad i proizvodnje, ali i zdravstvenom i penzionom osiguranju: „Sindikat pozitivno gleda na ova ulaganja. Upotrebom nove mehanizacije, širokočelne opreme i sistema za transport dizel lokomotivom po donjoj šini, puno je sigurnija sa stanovišta zaštite na radu i puno je efikasnija sa stanovišta proizvodnje uglja. Najbitnije je da će doći do humanijeg i sigurnijeg rada, posebno u širkom čelu. Do nedavno smo radili starom opremom i po trideset godine. Upotrebom nove mehanizacije doći će do povećanja proizvodnje uglja, do većih prihoda, finansijskog rasterećenja, koje će moći pratiti prava radnika posebno u dijelu izmirivanja doprinosa za zdravstveno i penzionmo osiguranje”.

ferid_topalovicPredsjednik Sindikata Pogona "Haljinići", Ferid Topalović

Prisjećajući se nesreće od prije godinu dana predsjednika pogonskog sindikata kaže:“ U ovih dvanaest mjeseci prema porodicama poginulih rudara ispoštovano je sve štoje dogovoreno i što je u skladu sa zakonskim propisima bila obaveza. Dva člana porodica su i zaposlena u Rudniku, a kao što smo i ne čekajući godišnjicu ostvarivali kontakte sa porodicama to ćemo posebno učiniti i na ovaj dan“.

Direktor Rudnika Kakanj, Kasim Alajbegović, o vremenu poslije nesreće u jami “Begići Bištrani” kaže: “Nas još uvijek žalosti činjenica da smo te oktobarske noći izgubili četiri čovjeka. Šest dana poslije preminuo je jedan rudar. Jedan je u nesreći teško povrijeđen, oporavlja se i već treći puta treba da ide na banjsko liječenje. Jedan je lakše povrijeđen i njemu smo obezbjedili, radno mjesto na površinskom kopu. Zahvaljujem se porodicama na razumijevanju. Izgubili su svoje najmilije. Dogovorili smo se i uspjeli vansudskom nagodbom završiti obaveze po osnovu naknada propisane zakonom. Za korisnike penzija redovno obračunavamo i uplaćujemo rentu, a to je ona razlika, koja porodici omogućava održavanja standarda. Jedna od supruga nije imala pravo na penziju. Mi smo je zaposlili u Društvenom standardu. Kćerka jednog poginulog rudara završila je Gimnaziju, zaposlili smo je i rasporedili na radno mjesto prema stručnoj spremi. Imamo kontakt sa porodicama. Ponakad se i sami jave, a vrata Rudnika su im uvijek otvorena“.

A.Zekić za Našu Riječ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u