KakanjLive | Utorak, 19.01.2021. godine

Izvršene promjene u Upravi Rudnika

14.11.2019. - Nadzorni odbor je produžio mandat vršiocu dužnosti direktora Društva mr. sci. Seadu Imamoviću, a umjesto mr. sci. Muhameda Plaste, koji je stekao uvjete za penzionisanje, imenova je za v.d. izvršnog direktora za proizvodnju, diplomiranog inženjera rudarstva Jakuba Mehića

skupstinanovelika

Nadzorni odbor JP EP BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, danas su izvršili kadrovska imenovanja na pozicijama članova Uprave i to direktora Društva i izvršnog direktora za proizvodnju, održavanje i tehničke poslove.

Novi mandat vršioca dužnosti direktora i član Uprave Rudnika „Kakanj“, kao i u prethodnih šest mjeseci, povjeren je mr.sci. Seadu Imamoviću. Ovoga puta mandat je ograničen na period do 1. 4. 2020., a počinje se primjenjivati od 15.11.2019. godine.

Uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora JP EP BiH, danas je Nadzorni odbor kakanjskog Rudnika razriješio dužnosti člana Uprave, izvršnog direktora za proizvodnju tehničke poslove i održavanje mr.sci. Muhameda Plastu.

Razrješenje je realizirano kao sporazumni prestanak funkcije, a razlog je sticanje uvjeta za penzionisanje. Na njegovo mjesto imenovaan je, kao vršioc dužnosti, Jakub Mehić, diplomirani inženjer rudarstva.

Imenovanje je izvršeno, kao i za vršioca dužnosti direktora Društva, na vremenski period do 1. 4. 2020. godine. Ovaj datum je vezan za mandatni period Uprave Rudnika „Kakanj“ koja je imenovana 1. 4. 2016., tako da je imenovanje do 1. 4. 2020. datum kada ističe četvorogodišnji mandat ostalim članovima Uprave koji su imenovani na početku aprila 2016. godine.

S promjenama koje su danas izvršene članovi Uprave Rudnika „Kakanj“, do 1. aprila naredne godine su mr.sci. Sead Imamović i četiri izvršna direktora: Jakub Mehić za proizvodnju, Ibarhim Fazlić za ekonomske poalove, Elvedin Čobo za razvoj i investicije i Muhamed Lopo za pravne i opštekadrovske poslove.

www.rmukakanj.ba

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u