KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Izvršen proboj tunela Ribnica

29.12.2015. - Od danas Ribnica i Tičići spojeni su tunelom koji će omogućiti formiranje vanjskog odlagališta za razvoj PK Vrtlište

proboj_tunelaSa napadne tačke Rubnica, izvršen proboj prema napadnoj tački Tičići

Danas nešto malo prije dvanaest sati izvršen je proboj tunela Ribnica, hidrotehničkog objekta Rudnika Kakanj, čijom konačnom izgradnjom treba biti zadovoljen najvažniji preduvjet za formiranje vanjskog odlagališta čvrste jalove mase, čime će se obezbjediti strateški razvoj Površinskog kopa Vrtlište do kraja njegove eksploatacije.

Projektovana dužina tunela je 2880 metara, a sa ulazno izlaznim objektima dostignuta dužina je 2907 metara. Radovi na otvaranju su obavljani iz dva pravca. Sa napdne tačke Ribnica i sa napadne tačke Tičići. Proboj je izvršen na 1794 metara sa napadne tačke Tičići, odnosno 1113 metara sa napadne tačke Ribnica.

Poslije proboja tunela, počinju radovi armirano betonske obloge debljine 30 centimetara koji bi trebali trajati deset mjeseci. To znači da će ovaj objekat biti završen do kraja oktobra 2016. godine.

Investiciju od 9.650.000 KM, obezbjedila je Elektroprivreda BiH iz sredstava dokapitalizacije rudnika uglja.

Izvođač radova na ovom zahtjevnom i kompleksnom objektu je firma Džekos d.o.o. iz Sarajeva.Na izgradnji tunela izvršeno je upošljavanje domaće radne snage, tako da je u dosadašnjem periodu bilo angažovano oko 60 radnika sa područja Kaknja. Tokom izvođenja radova naišlo se na niz poteškoća, a jedna od najtežih bila je u vrijeme prirodne nepogode u mjesecu maju 2014. godine kada su velike količine vode i bujice, sa napadne tačke Ribnica, potpuno potopile i devastirale urađeni dio tunela i opremu za izvođenje radova. Pored toga nailazilo se na neočekivane kategorije tla i geološke uvjete koji su zahtjevali posebne motode rada.

Pored tunela kao osnovnog hidrotehničkog objekta za formiranje odlagališta koje će moći primiti 60 miliona kubnih metara čvvrste jalove mase, još će biti izgrađeni brana, zatvaračka komora i brzotok.Perspektivno, na kraju ovog hidro lanca predviđena je izgradnja male hidroeletrane.

rmukakanj.ba

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u