KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Izvještaj sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća

21.09.2017. - Kolegij Općinskog vijeća je 20/09/2017.godine (srijeda) sa početkom u 15:30 održao 10.sjednicu na kojoj je nakon razmatranja materijala donio zaključke

najavavijecetx

Informaciju JP Grijanje Kakanj o poduzetim radnjama u vezi angažovanja advokata
Informacija je primljena k znanju uz zaključak da se navedena proslijedi advokatima Suadu Agiću, Ševali Demir, Amini Zulić i Anti Grgiću, podnosiocima inicirajućeg dopisa.

Zahtjevi preduzeća Hidrogradnja Sarajevo, Podružnica Kamenolom „Greben“ Kakanj i Porezne uprave F BiH za oslobađanje plaćanja takse na istaknutu firmu
Zahtjevi će se proslijediti Službi za privredu urbanizam i zaštitu okoline na dalje postupanje.

Zahtjev MZ-e Kakanj II u vezi prostorija za rad Savjeta MZ-e
Zahtjev će se proslijediti Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj i Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na dalje postupanje.

Zahtjev MZ-e Kakanj II u vezi rješavanja problema ruševnih kuća u naselju Albanija
Zahtjev će se proslijediti Odsjeku za inspekcije

Protestno pismo Savjeta MZ-e Čatići zbog zanemarivanja briga za vlastite resurse te manjka društvene odgovornosti
Pismo je primljeno k znanju uz zaključak da se uprava TE podsjeti na zaključke Općinskog vijeća sa ranijih tematskih sjednica Općinskog vijeća.

Odgovor TE Kakanj na protestno pismo MZ-e Čatići
Odgovor je primljen k znanju.

Dopis Centrotrans Eurolines dd Sarajevo
Dopis Centrotransa će se proslijediti Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina uz zaključak Kolegija da Služba izvijesti Kolegij o poduzetim mjerama prema Centrotransu i „Euro-group“ po zaključku Kolegija broj:01/1-4-71-K/17.

 

Dopis MZ-e Kraljeva Sutjeska u vezi klizišta
Dopis će se proslijediti Službi civilne zaštite na dalje postupanje.

Inicijativu političke organizacije građana „Naša stranka“ Kakanj u vezi čišćenja i uređenja ulica, zelenih površina korita rijeke Zgošće i igrališta
Inicijativa će se proslijediti Zavodu za planiranje i izgradnju da izvijesti Kolegij o poduzetim radnjama čišćenja i uređenja ulica.

Inicijativu političke organizacije građana „Naša stranka“ Kakanj u vezi postavljanja preventivne izbočina za smanjivanje brzine
Inicijativa će se proslijediti u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća da ista sačini informaciju o ranijim vijećničkim inicijativama vezanim za usporivače brzine u naselju Doboj.

Dopis udruženja „Slatki život“ Kakanj
Dopis će se proslijediti Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike na dalje postupanje.
Također, Kolegij je utvrdio i prijedlog dnevnog reda za 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća od 20 tačaka i termin održavanja iste – 27/09/2017.godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati.

KakanjLive/Stručna služba OV

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u