KakanjLive | Petak, 14.08.2020. godine

Izložba u kakanjskom muzeju u povodu dana Povelje Kulina bana

14.08.2017. - Kakanjski muzej će povodom dana Povelje Kulina bana u ponedjeljak 28. augusta organizirati izložbu pečata i žigova

pecatiizigovi1408

Muzej Kaknja koji djeluje u okviru Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj, a čiji je osnivač i finansijer Općina Kakanj, organizira izložbu pod nazivom „Iz zbirke matrica i pečata Arhiva BiH“. Povod za organiziranje izložbe je obilježavanje Dana Povelje Kulina bana. Izložba će biti uprličena u ponedjeljak 28.8.2017.godine u kakanjskom Muzeju u 18 sati.

Arhiv Bosne i Hercegovine posjeduje jedinstvenu kolekciju matrica najviših organa zaknodavne i izvršne sudske vlasti, oblasnih okružnih organa, ministarstava, komiteta, savjeta, sekretarijata, narodnih odbora i uprav. Cilj izložbe jeste da se izlože različite izvorne forme pečata i žigova ili matrica kojima se očituju ljepote pečatoslovlja jer je svaki pečat i žig na svoj način svjedok nenadmašive važnosti kroz historiju.

Kulinova povelja nosi tačan datum svoga postanka – napisana je 29. augusta 1189. godine na pergamentu. To je prvi i najstariji pravni dokument u cijelome (južno)slavenskom svijetu koji je pisan na papiru sa posebnim jezičnoizražajnim i kulturnohistorijskim vrijednostima.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u