KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Izborni dnevnik Stranke za BiH

24.09.2018. - U toku su mjesni predizborni skupovi, a CENTRALNI KAKANJSKI PROBOJ Stranke za BiH, zakazan je u Sportskoj dvorani , u četvrtak 4. oktobra

U dosadašnjem toku izborne kampanje, Stranka za Bosnu i Hercegovinu je održala tri mjesna predizborna skupa u Doboju,Tršću i Kučićima. Provedeno je i niz aktavnisti uz neposredni kontak kandidata po Mjesnim odborima. Provedene su i aktivnosti po plani Izbornog štaba a koje su realizirale Asocijacija mladih i žena Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Uz sve aktivnosti izvršene su i obaveze prema Općinskoj izbornoj komisiji.

Kakanjski PROBOJ za jedinu nam Bosnu i Hercegovinu, lagano ispunjava zacrtane aktivnosti,a predsjednik Općinskog Savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu Rešad Merdić je istakao,kako je prezadovoljan dosadašnjim aktivnostima i podrškom sa terene. Preostalo nam je još posjeta za rejone Brnjica, Bukovlja ,Slapnice, a tu je i Centralni predizborni skup koji će biti u Sportsko Dvorani u Kaknju 04.10.2018.godine.

Na održanim mjesnim skupovima predstavljeni su kandidati Općinskog savjeta Stranke za BiH Kakanj. Na državnom nivo: Amna Goralija-Imamović i Fakir Ajdinović. Na federalnom nosilac liste je, Doktor - Mirsad Tursum, a tu su još: Fahrudin Buza, Emina Begić i Nisveta Čizmić. Kantonalni nivo: Rešad Merdić, Azra Hadžić, Almedina Demir, Memnun Goga, Almedina Delić, Nihad Bliznović i Junuz Ganić.

Stranka za BiH/KakanjLive/Politički marketing

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u