KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Izbori u brojkama

07.09.2018. - Na izborima će se pojaviti 804 kandidacijske liste za izbor direktnih mandata, na kojima će se naći imena 7.497 kandidata, dok će kompenzacijskih listi biti 73, sa ukupno 842 kandidata

izboribrojke

Danas, 7. septembra, počinje zvanična predizborna kampanja za predstojeće Opće izbore u BiH, koja će trajati sve do 6. Oktobra. Ukupan broj birača koji su registrovani za ove izbore je 3.352.933.

Izbori se održavaju za šest nivoa vlasti i to za Predsjedništvo BiH, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Zastupnički dom Parlamenta FBiH, predsjednika i potpredsjednike RS, Narodnu skupštinu RS, te za skupštine kantona u FBiH.

Bira se ukupno 518 nosilaca mandata

Za Predsjedništvo BiH se biraju tri nosioca mandata, odnosno tri člana. Za Zastupnički dom PSBiH bira se ukupno 42 nosioca mandata i to 28 iz FBiH i 14 iz RS. Od 28 zastupnika iz FBiH, 21 mandat će biti dodijeljen sa direktnih listi, a sedam sa kompanzacijskih, dok će od 14 mandata iz RS-a devet biti sa direktnih listi, a pet sa kompenzacijskih. Za Zastupnički dom Parlamenta FBiH bira se 98 nosilaca mandata, od čega će  biti 73 direktna i 25 kompenzacijskih mandata.

Za predsjednika i potpredsjednike RS-a biraju se tri nosioca mandata, a za Narodnu skupštinu RS-a 83. Od tog broja bit će izabrano 63 nosioca mandata sa direktnih, a 20 sa kompenzacijskih listi. Što se tiče kantonalnih skupština u USK će se birati 30 članova, u PoK 21, u TK i ZDK po 35, u BPK Goražde će se birati 25, a u SBK i HNK po 30 članova, u ZHK 23, KS 35, dok će u Kantonu 10 biti izabrano 25 članova skupštine – izjavio je Mikić.

Povećan broj političkih subjekata

Na ovogodišnjim izborima učestvuje 128 političkih subjekata, što je za 30 više nego na izborima 2014. godine. Od navedenog broja 58 je stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata. Poređenja radi, na izborima 2014. godine učestvovalo je 50 stranaka te po 24 koalicije i nezavisna kandidata.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u