KakanjLive | Ponedjeljak, 01.03.2021. godine

Iz rada Kolegija Općinskog vijeća

21.02.2021. - Kolegij Općinskog vijeća je održao 17.02.2021 godine 3. sjednicu na kojoj je razmatrao i predstavke upućene Vijeću

kakanjptica

Zahtjev, Centra za podršku Roma „Romalen“ Kakanj za budžetsko finansiranje za 2021.godinu je primljen k znanju, obzirom da je već ranije proslijeđen nadležnim službama na razmatranje.

Molba iNovina BH d.o.o. Sarajevo za smanjenje iznosa zakupa je upućena Službi za privrednu urbanizam i zaštitu okoline na razmatranje.

Zahtjeve Notarske komore F BiH, Lutrije BiH i Udruge priređivača igara na sreću „Upis“ Kolegij Općinskog vijeća je proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Općinskom načelniku da uz konsultacije sa Općinskim pravobranilaštvom iste razmotri i Vijeću ponudi moguće prijedoge rješenja ovog problema tj. izmjenu i dopunu postojeće Odluke ili novu a u skladu sa zakonom.

Informaciju o trenutnom statusu i prijedlog za nastavak rada i egzistiranja Orkestra Rudarske glazbe Kolegij Općinskog vijeća je proslijedio Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i Općinskom načelniku na razmatranje i postupanje.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u